İslâm’ı ilk kabul eden büyük sahabelerdendir.
Babası Yasir ve annesi Sümeyye de Müslüman oldukları için Ebû Cehil tarafından şehid edilen, hatta İslâm için kanları dökülmüş ilk şehidlerdir.Hazreti Ammar da dini uğruna akıl almaz işkencelere uğramış, fakat büyük bir sabır ve metanet göstererek mücadelesini sürdürmüştür. Peygamberimiz, her türlü eziyete uğrayan Ammar’a sabretmesini, çektiği eziyetler karşılığında Cennete kavuşacağını müjdelemiştir.
Daha sonraki yıllarda Medine’ye hicret eden Ammar Bedir, Uhud ve Hendek gibi Resûlullah’ın bütün gazvelerine iştirak edip yararlıklar göstermiş, Peygamberimizin vefatından sonra da halifelere yardımcı olmuş ve nihayet Hazreti Ali’nin hilafeti sırasında meydana gelen Sıffin Muharebesi’nde, onun komutanlarından biri olarak vazife yaparken, 93 yaşında ihtiyar bir kimse olmasına rağmen, fiilen savaşa iştirak edip şehid olmuştur.

Uzun boylu, iri gövdeli ve yakışıklı bir insan olan Hazreti Ammar aslen Yemenlidir.
Peygamberimizden 62 hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

(Toplam: 18, Bugün: 1 )