Hz. Hamza Nasıl Öldürüldü

Peygamberimizin amcasıdır. İslâm’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş; pehlivanlığı, cesareti ve kahramanlığı ile ün salmıştır.
Medine’ye hicretten sonra müşrik ordusuyla yapılan Uhud Savaşı sırasında, Vahşî isimli bir kölenin ustaca fırlattığı kısa bir mızrakla şehid edilmiştir. Daha sonra mübarek nâşı parçalanarak; burnu, kulakları ve diğer azaları kesilen Hazreti Hamza, “Şehidlerin Efendisi” olarak tarihe geçmiş, vefat ettiği meydana defnedilmiştir.
İlginçtir ki Hazreti Hamza’yı şehid eden Vahşî ve vücudunu parçalayan müşriklerin çoğu daha sonra Müslüman olarak, İslâm’a hizmet için yarışmışlardır. Nitekim Vahşî Müslüman olduktan sonra yalancı peygamber Müseyleme’yi kadederek şeref kazanmıştır.

(Toplam: 15, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar