Peygamberimize iman eden ilk Müslümanlar arasındadır. Hazreti Sümeyye’nin kocası, büyük sahabi Hazreti Ammar’ın babasıdır. Mekke’ye, Yemen’in bir köyünden gelmiş, burada Sümeyye isimli bir cariye ile evlenmiş ve oğlu Ammar’la birlikte topluca Müslüman olmuşlardır.
Kendilerine ağır işkenceler uygulanarak islâm’dan döndürülmek istenmelerine rağmen, büyük sabır göstererek direnmişler ve Resûlullahın: “Sabrediniz ey Yasir ailesi! Allah’ın size va’dettiği Cennettir” sözü üzerine dinlerinden vazgeçmemişlerdir. Sonunda Mekke reislerinden, müşriklerin lideri Ebû Cehil; işkence edilmek üzere kızgın kumlar üstüne yatırılarak elleri ve kolları bağlanan Yasir ve Sümeyye’yi, mızrağı ile vurarak şehid etmiştir.
Yasir ve Sümeyye İslâm’ın ilk şehidleri olarak kıyamete kadar şeref ve hayırla anılacaklardır.
Kendilerini hunharca katleden Ebû Cehil de Bedir Harbi’nde başı kesilmek suretiyle Cehenneme gönderilmiştir.