Havadan atılan ilk bombalar, 1849 yılında Avusturya ordusu tarafından, o dönemde Avusturya İmparatorluğu’na bağlı olan Venedik’te, ayrılıkçı bir isyanın başgöstermesi üzerine kullanıldı. Balonlarla kent üzerine gelen Avusturyalılar, bombalarını isyancı birliklerin üzerine fırlattılar. Bu saldırı, ayrılıkçıların cesaretini büyük ölçüde kırdı. 1912 yılında İtalyanlar, Trablusgarp’taki Türk-İtalyan Savaşı sırasında, nitrogliserinden ürettikleri bombaları kullanarak, ilk kez uçakla bombardıman yaptılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, bombaların gelişimi sürdü. Ama asıl büyük gelişme, İkinci Dünya Savaşı sırasında sağlandı. Çünkü, havadan yapılan bombardımanın önemi, açıkça ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine bombalar, boyut olarak büyüdü ve özel amaçlı olarak çeşitli türlere ayrılarak, çeşitli biçimler aldı. Bunlar, gemilere, uçaklara ya da karada belirli yerlere yerleştirildiler ve saldırı ya da savunma amacıyla kullanıldılar.