Uçak üretmek üzere kurulan ilk şirket, Voisin Freres firmasıdır. 1906 yılı Kasım ayında, 26 yaşındaki Gabriel Voisin ve 24 yaşındaki kardeşi Charles Voisin tarafından Fransa’da “La rue de la Ferme,  Billancourt” adresinde faaliyete geçti. Gabriel’in anılarında belirttiğine göre, uçak endüstrisinin temellerini attıkları zaman, bankada birkaç frankları ve ceplerinde de biraz bozuklukları vardı. Yanlarında eski bîr gemi yapımcısı Metayer ve Brost adlı kabin yapımcısı işçi olarak çalışıyordu. İlk siparişlerini 1906 yılı Aralık ayında Mösyö Florencie’den aldılar. Ancak, planlarındaki bazı hatalar nedeniyle uçak yerden kalkmadı.
İlk başarılı üretimi de aynı ay içinde gerçekleştirdiler.
50 beygir gücündeki sekiz silindirli “Antoniette” motoruyla hareket eden bu uçağı, Parisli yontucu Leon Delagrange sipariş etmişti. Deneme uçuşunu 30 Mart i907’de bizzat Charles Voisin yaptı. Uçak. aynı gün müşteriye teslim edildi ve bu tarih, dünya havacılık endüstrisinin “doğum günü” olarak kitaplara geçti.