Barter’ın Diğer Finansman Teknikleriyle Karşılaştırılması

Bankacılık sektörü, üzerine hiç kâr marjı koymasa dahi topladığı mevduatın kendisine maliyetini kredi maliyetine yansıttığından, kredi maliyetleri itibariyle, barter sistemine göre daha yüksek maliyetle kaynak kullandırmak zorundadır.

Gerek bankacılık gerekse leasing ve factoringte kullandırılan krediyi, kullanıcının kendi mal ve hizmetleriyle ödemesi mümkün değildir. Bu bakımdan finansal sisteme kredi sunan ile finansal sistemden kredi kullananlar arasına girecek aracıların artması sadece kullanılacak kredinin maliyetini artırır. Bu nedenle leasing ve factoring sistemlerinde kullandırılan krediler bankaların finansman kaynaklarından karşılandığından, maliyetleri, bankaların kredi maliyetlerinin birkaç puan üzerinde olmaktadır.
Barter sisteminde barter finansman kredisi kullanan firma geri ödemeyi ürünü ile yaptığından, ürün
kârlılığı kadar, kullandığı kredi maliyetini düşürür. Bankacılık sisteminde ise geri ödeme, dönem sonunda mutlaka nakit olarak yapılmaktadır. Aksi takdirde kredinin maliyeti katlanarak artmaktadır. Firmalar için, geri ödemesi kendi mal veya hizmeti ile yapılan finansman yöntemi, nakit çıkışını gerektirecek diğer finansman yöntemlerinden daha az maliyetli olması nedeniyle tercih edilmektedir. Diğer taraftan, kredi vadesinin uzaması da maliyetleri artırmaktadır. Özellikle leasing’de yasal prosedür 4 yılı öngörürken,barter sisteminde vade en geç 9 veya 12 ay olmaktadır. Barter sistemi, leasing ve factoring teknikleriyle paralellik de göstermektedir. İhtiyaçlarını barter finansman kredisi ile karşılayan ve ödemeyi kendi ürünü ile yapmak isteyen firmaların 100 bin doların üzerindeki alımları barter leasing kredileriyle sağlanmaktadır. Çünkü firmanın barter finansman kredisi kullanması durumunda 9 ay sonra bu yüklü miktarı ödeyememesi ve zora düşmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda devreye barter leasing kredisi girmekte ve firma 100 bin doların üzerindeki alımı için kredilendirilmektedir. Bu işlemde firmaya geri ödeme için 48 ay süre verilmekte ve her 9 ayda ürünü ile ödeme yapamadığı takdirde ödeme yapması gereken nakit tutar hesaplanmaktadır.
Barter sistemiyle ürün satan firma, sistemden belirlenen döviz cinsinden alacaklı olmaktadır. Borçlu firma, daha barter sistemi ile borcunu ödemeden, alacaklı firma alacağını ihtiyaç duyduğu bir ürünü sistemden satın alarak tahsil etmektedir. Yani sistemdeki alacağına karşılık sistemden kredi kullanmaktadır. Bu bir factoring işlemidir. Her barter işleminde alıcı, barter finansman kredisi kullanmakta, satıcı ise alacağını factoring etmektedir.

(Toplam: 33, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar