TÜİK tarafınca 2023 yılına ilişkin İşgücü İstatistikleri açıklandı. İşsiz sayısı bundan önceki yıla nazaran 318 bin şahıs azalarak 3 milyon 264 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam, bundan önceki yıla nazaran 880 bin şahıs artarak 31 milyon 632 bin şahıs oldu. En fazlaca istihdam artışı ise hizmet sektöründe görüldü. Eleman.net CEO’su Levent Dicle, geçen yıl yaşanmış olan zelzele felaketinden dolayı bölgedeki ziraat ve endüstri istihdamının düştüğüne dikkat çekti ve zelzele sonrasındaki tekrardan inşa sürecinin de inşaat sektöründe istihdamı artırdığına vurgu yapmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye İşgücü İstatistikleri 2023 yılı verilerini açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran, 15 ve daha yukarı yaşlarındaki kişilerde işi olmayan sayısı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 318 bin şahıs azalarak 3 milyon 264 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken hanımlarda ise yüzde 12,6 olarak görüldü.

İstihdam 880 bin şahıs arttı

TÜİK verilerine nazaran istihdam edilenlerin sayısı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 880 bin şahıs artarak 31 milyon 632 bin şahıs oldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken hanımlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Tekrardan inşa süreci inşaat sektöründe istihdamı artırdı

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede önder istihdam platformu Eleman.net CEO’su Levent Dicle, ”2023 işgücü verilerinde ana belirleyici geçen yıl yaşadığımız büyük zelzele felaketi olmuştur. Bilhassa bölgedeki endüstri ve ziraat sektörünün istihdamında düşüş yaşandı. Zelzele sonrasında başlamış olan tekrardan inşa süreci ise inşaat sektöründeki istihdamı artırdı. Ek olarak yaşanmış olan iç göçle beraber, daha ilkin ziraat ve sanayide istihdam edilen çalışanlar hizmet sektörüne yöneldi. Hizmet sektöründeki istihdam artışını buna bağlayabiliriz. Geçirdiğimiz zor yıla karşın işsizliğin tek haneli rakamlarda dolaşması gelecek açısından ümit verici.”

Ziraat ve sanayide istihdam azaldı

2023 senesinde istihdam edilenlerin yüzde 14,8’i ziraat, yüzde 21,2’si endüstri, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 57,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Böylece 4 milyon 695 bin şahıs ziraat sektöründe, 6 milyon 711 bin şahıs endüstri sektöründe, 1 milyon 997 bin şahıs inşaat sektöründe, 18 milyon 230 bin şahıs hizmet sektöründe istihdam edildi. Bundan önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki oranı 1,1, inşaat sektörünün oranı 0,3 puan artarken, ziraat sektörünün oranı 1,0, endüstri sektörünün oranı 0,5 puan azaldı. Bu oranlar neticesinde istihdam edilenlerin sayısı ziraat sektöründe 171 bin şahıs azalırken, endüstri sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin şahıs arttı.

En fazlaca güvenlik görevlisi istihdam ediliyor

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede önder istihdam platformu Eleman.net’in 2023 yılı verilerine nazaran ise en fazlaca güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, üretim elemanı, davet merkezi elemanı, satış danışmanı, üretim elemanı, muhasebeci, depo elemanı, sürücü ve kasiyer mesleklerinde istihdam yaratıldı.

En yüksek istihdam oranı Trakya’da görüldü

TÜİK verilerine nazaran en yüksek istihdam oranı yüzde 54,5 ile Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt şehirlerini kapsayan bölgede oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 0,2 arttı

TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne nazaran işgücü, 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 562 bin şahıs artarak 34 milyon 896 bin şahıs oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, hanımlarda ise yüzde 35,8 oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,0 ile Trakya Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt şehirlerini kapsan bölgede oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 14,3, hanımlarda ise yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işi olmayan oranı yüzde 22,8 oldu

Zamana bağlı tamamlanmamış istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 senesinde bundan önceki yıla nazaran 1,5 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Zamana bağlı tamamlanmamış istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, işi olmayan ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

En yüksek işsizlik oranı Doğu’da gerçekleşti

En yüksek işsizlik oranı yüksek yüzde 17,2 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari şehirlerinin kapsadığı bölgede gerçekleşti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 4,9 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.