Tahtından indirileceği korkusuyla amcası III. Selim’in ve kardeşi Sultan II. Mahmud’un öldürülmesi emrini veren IV. Mustafa, I. Abdülhamid’in oğludur. Alemdar Mustafa Paşa isyanı ile tahttan indirilmiş ve yerine öldürülmesi
için emir verdiği, fakat adamlarının bunu başaramadığı II. Mahmud padişah olmuştur.

IV Mustafa daha önce Sultan Mahmud’un kapalı tutulduğu Şimşirlik denilen odaya hapsedilmiş, aradan dört ay bile geçmeden, tekrar tahta çıkartılabileceği endişesiyle II. Mahmud tarafından ölümüne ferman çıkartılmıştır. Odasına
giren cellatlar onu kendi belindeki şal kuşakla boğmuşlardır. Cenazesi, babası I. Abdülhamid’in türbesine defnedilmiştir.

(Toplam: 15, Bugün: 1 )