Osmanlı padişahlarının en tanınmışlarından biri olan III. Selim, batılılaşma hareketlerinin sıkı takipçisi, sanatkâr ruhlu, kibar ve nazik bir hükümdardı.
Dönemi içinde başlayan Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahtından indirilmiş ve nihayet kendisini, kapatıldığı hücreden kurtararak yeniden tahta çıkarmak isteyen Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a geldiği gün, padişah IV. Mustafa’nın adamları tarafından, hanımı ve cariyelerinin gözü önünde öldürülmüştür.
Çeşitli kaynaklara göre katiller hücum ettiklerinde efendilerini korumak için yoğun gayret gösteren kadınlar kolayca bertaraf edilmiş, III. Selim silahsız bulunduğundan elindeki ney ile canını korumaya çalışmıştır. Ne var ki on kişiden fazla olan katiller şiddetle saldırıp kılıçları ile vurmaya başlamışlar ve nihayet mahlû padişah kanlar içinde yere serilerek can vermiştir.