Fransızların ünlü kahramanı Jan Dark, Janet isimli bir genç kızdır. Bir köy memuru olan babasının ismini alıp, erkek elbiseleri giymek suretiyle, ingilizler tarafından neredeyse yok edilmek üzere olan Fransa’yı kurtarmak için mücadeleye girmiş; bunun kendisine verilen tanrısal bir görev olduğunu ilan ederek davasını Fransa kralına da kabul ettirmiştir. Emrine verilen askerî birliklerle gerçekten büyük basanlar kazanarak bir çok toprakları kurtaran Jan Dark bu sırada henüz 17 yaşında bulunuyordu. Kısa zamanda ünü her tarafa yayılmış ve bir azize konumuna yükselmiştir. Bir süre sonra Fransa kralı ve adamları tarafından yalnız bırakılınca, krala muhalif Fransız gurupları tarafından yakalanmış ve para karşılığında ingilizlere satılmıştır. Bir kuleye hapsedilen ve büyük işkencelere maruz bırakılan genç kız bu sıralarda yirmi yaşlarındadır. Papazlar tarafından kurulan bir mahkemede yargılandıktan sonra, dinden çıkmış bir rafizî, ruhunu şeytana satmış bir şarlatan, bir müşrik olarak afaroz edilmiştir. Cezası, ateşte yakılmak suretiyle idamdır.
30 Mayıs 1431 tarihinde, toplanan büyük halk kalabalığı arasından sürüklenerek getirilen ve kendisi için hazırlanmış odun yığınının üstüne çakarılıp oradaki direğe bağlanan Jan Dark; dininden dönmediğini, gökten emirler aldığını, İsa’yı sevdiğini söylemesine rağmen yakılmaktan kurtulamamıştır.
Kendisine Orleon Bakiresi de denilen genç kızın kömürleşmiş cesedi saaderce kavrulduktan sonra direkten indirilmiş, tozları bir çuvala konularak Sen Nehri’ne dökülmüştür.

(Toplam: 69, Bugün: 1 )