İran Pers İmparatorluğu’nun kurucusu olan Keyhüsrev, büyük zaferler kazanmış kudredli bir hükümdardı. Medleri, Lidvalıları ve İL Babil Devletini ortadan kaldırarak adeta bir dünya imparatorluğu kurdu. Hazar Gölü ve Hindistan arasındaki kavimler ve İskitlerle savaştı. Keyhüsrev, Kafkas topraklarına yöneldiğinde Massagetlerin kraliçesi Tomris’le karşı karşıya
geldi. Yapılan kanlı savaşta Tomris’in oğlu tutsak alınarak öldürüldü. Oğlunun intikamı için yeni ve büvük bir ordu toplayan Tomris, M.O. 528 yılında Perslerle yeniden kavgaya tutuşup galip gelmeyi başardı ve esir aldığı Keyhüsrev’i ağır hakaret ve işkencelere uğrattıktan sonra başını kan dolu bir tulum içine sokup feci şekilde öldürdü.
Daha sonra Keyhüsrev’in hikayesi efsâne haline dönüşerek İran’da pek çok sanatçıya konu oldu.
Meşhur şairlerden Firdevsî’de “Şehname” isimli eserinde Keyhüsrev ve İran’ın diğer esâtirî hükümdarlarının hikâyelerini anlatmıştır.