İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;
– İstihdam artırıcı,
– İhracat artırıcı,
– Pazar payı artırıcı,
– Verimlilik artırıcı,
– Maliyet düşürücü,
– Kapasite artırıcı,
– Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
– Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
– Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
– Kurumsallaşmaya yönelik,
– Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik
projeleri desteklenir.

(Toplam: 10, Bugün: 1 )