Biyom Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi açıklamalar; Aynı iklim koşulları geçerli olan ve bu doğrultuda aynı bitki örtüsünün görüldüğü geniş coğrafi alanlara biyom denir. Biyom; canlıları ve bu canlıların yaşadıkları ortamı içine alır. Her bir biyomun kendine özgü iklimi, hayvan ve bitki türü vardır. İklim şartlarına göre ayrılırlar. Yine her bir biyomun kendine özgü bir egemen bitki örtüsü; o biyom içersinde yaşayan hayvan türlerini etkiler.

Biyom Çeşitleri Nelerdir?

İlk olarak ana kategori olarak biyomlar karasal ve sucul olmak üzere ikiye ayrılır. Karasal biyomlar ise orman biyomları, çöl biyomları, ılıman bölge ve çayır biyomları olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Sucul yani su biyomları ise; tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun dışında biyomlar çok daha farklı alt başlıklarda incelenmektedir. Bunlar; Kara Biyomları, Savan Biyomu, Çöl Biyomu, Göl Biyomu, Akarsu Biyomu, Ekvatoral Yagmur Ormanları Biyomu, Çalı Biyomu, İğne Yapraklı Orman Biyomu, Tundra Biyomu, Dağ Biyomu, Yapraklakrını Döken Orman Biyomu, Okyanus ve Deniz Biyomu ve Kutup Biyomu’dur.
Kısacası biyom; biyosferin aynı iklim koşullarında ve aynı bitki örtüsünde egemen olduğu çok geniş bölümlerini kapsayan bir çevrebilim terimidir. Her biyomun kendine has egemen bitki örtüsü ve bu bitki örtüsüne bağlı yine kendine özgü hayvan topluluğu vardır. Yani o bölgenin coğrafyası ve iklimi yine söz konusu biyomda gelişen yaşam biçimlerinin türünü belirlemede en büyük faktördür.

(Toplam: 60, Bugün: 1 )