Kurbağalar omurgalılar ailesinden küçük hayvanlardır. İki yaşayışlıdırlar. Yani yaşamlarının bir kısmını suda bir kısmını da karada geçirirler. Hem karada hem suda yaşayan hayvanlara amfibiyen denir. Kurbağalar soğuk kanlı hayvanlardır. Soğuk kanlı hayvanları da vücut ısısı bulunduğu çevreyle aynıdır.

Derileri su geçirgen ve nemlidir. Böylece kurbağaların yaşayabilmeleri için ağız yoluyla su içmeleri gerekmez. Arka ayakları uzun zıplayışlar yapabilmeleri için kuvvetlidir. Ön ayakları ya da kolları kısadır,  otururken kurbağanın dayanarak destek almasını sağlar. Kurbağaların çok özel bir özellikleri de; hem ciğerleri hem de derileri aracılığı ile nefes almalarıdır.

Dünyanın En Büyük Kurbağası ile En Küçük Kurbağası

Boyu 30 cm e kadar büyüyebilen dünyanın en büyük kurbağası Afrika’nın orta batısında yaşayan Golyat kurbağasıdır. Dünyanın en küçük kurbağası ise 1,3 cm boyu ile Küba’da yaşayan Pigme kurbağasıdır. Amerika’da yaşayan en büyük kurbağa ise 16 cm e kadar büyüyebilen boğa kurbağasıdır.

Kurbağalar Nerede Yaşar?
Kurbağalar Antartika hariç her yerde yaşarlar. En ilginç türlerine tropikal bölgelerde rastlanır. Kurbağaların çoğu sıcak ülkelerde, suda ya da nehir, ırmak gibi su kenarlarında bulunurlar. Ancak hiç suya girmeyen kurbağalar da vardır. Karada yaşar ve sadece çiftleşme zamanı su kenarlarına giderler.

Kurbağaların bazıları da sadece ağaçlarda yaşarlar. Bu tip kurbağaların ağaçlara kolay tırmanabilmeleri için ayak parmaklarında yüzeye tutunmasını sağlayan sıvı ince bir tabaka vardır.  Bazıları da kazıcı kurbağalardır. Karada yaşar ve toprağı kazarak altına girerler, orada yaşarlar. Kısa bacakları vardır ve hoplayamazlar.

Kışları soğuk olan yerlerde yaşayan kurbağalar kış uykusuna yatarlar. Kış uykusu için ya kazdıkları toprağın altına girer ya da bir su birikintisinin dibinde çamura gömülü uyurlar.

Kurbağaların Beslenmesi
Kurbağalar genelde geceleri avlanırlar. Kurbağaların beslenmesi küçük böcekler, örümcek, solucan ve minik balıklar gibi küçük hayvanlardan oluşur. Kurbağaların çoğu yapışkan dillidir. Böcek yakalamak için dilini dışarı çıkarıp avını yakalayınca içeri çeker. Avını (böcekleri)  çiğnemeden bir lokmada yutar, çünkü sadece üst çenede dişleri vardır ve avını parçalamaya yetmez.

Kurbağalar Düşmanlarından Nasıl Korunurlar?
Kurbağaları yemek için onların peşlerinde olan düşmanları vardır. Balıkçıl, rakun, kaplumbağa, yılan, büyük tatlı su balıkları ve insanlar bunların arasındadır. Maalesef insanlarda kurbağa eti için onları avlıyor ve doğal yaşam yerlerini bozarak çoğalmalarına engel oluyorlar.

Kurbağaların cinslerine göre kendilerini düşmanlarından koruma yolları vardır. Bazıları kendilerini zehir bezlerinin salgısı ile korurlar. Bazıları kendilerini korumak için renklerini kullanırlar.

Sarı veya kırmızı gibi parlak ve canlı renkleri düşmanlarına “Ben zehirliyim” ya da “Benim kötü bir tadım var” mesajını verir.  Bazıları da bulundukları ortamın rengini alarak kamufle olup düşmanlarından saklanırlar. Kurbağaların ayrıca patlak kocaman gözleri vardır. Bu sayede her yöne bakabilir ve etrafı çok iyi görürler.

Şarkıcı Kurbağalar
Her cinsin farklı şarkısı vardır. Şarkı söyleyenler gür sesli erkek kurbağalardır. Bazı kurbağaların dişileri de şarkı söyler ama sesleri zayıftır. Erkekler dişileri çekmek için şarkı söylerler. Bazı kurbağaların daha kuvvetli ses çıkarabilmek için içini havayla doldurdukları bir ses keseleri (torbaları) vardır.

Kese onlar için bir ses yükseltici olarak kullanılır. Havayı emerek keseyi şişirir ve sonra ses çıkartırlar. Bazı erkek kurbağalar seslerini diğer erkek kurbağalara kendi bölgesine girmemelerine dair uyarıda bulunmak için kullanırlar.

Kurbağaların Yaşam Döngüsü
Kurbağanın yaşamı suda başlar. Dişi kurbağa yumurtalarını suya bırakır ve erkek kurbağa tarafından döllenme gerçekleştirilir. Yavrular cinslerine ve suyun sıcaklığına bağlı olarak 3 ile 25 gün arasında yumurtadan çıkarlar. Su sıcaksa yavruların yumurtadan çıkması daha hızlı olur. Suyun soğuk olması yavruların yumurtadan çıkmasını yavaşlatır.

Yumurtaların rengi, büyüklüğü ve şekli kurbağaların cinsine göre değişir. Kurbağa yumurtaları saydam, jöleye benzer, koruyucu görevi gören bir zar ile kaplıdır. Hatta bu jöleye benzer zar bile kurbağaların cinslerine göre farklılıklar gösterir.  Yavrulara iribaş denir.  Henüz kurbağaya benzemezler, daha çok balığa benzerler. Büyük bir başı, uzun kuyruğu ve nefes almalarına yarayan solungaçları vardır. İribaşlar su bitkileri ile beslenirler. Yumurtadan çıktıktan sonra büyürlerken başkalaşım geçirirler. Bu evrede yapısal bir değişikliğe uğrayarak uzun kuyruğun kaybolması ile arka ve ön bacaklar çıkar, solungaçları kaybolarak onun yerini akciğerler alır.

Kurbağalar Neden Önemlidir?
Bazı ülkelerde insanlar için besin kaynağıdır. Kurbağalar zararlı böcekleri yerler. Kurbağalar hastalıklara karşı yeni ilaçların bulunmasında tıbbi araştırmalarda denek olarak kullanılırlar. Kurbağalar eko sistemin önemli bir parçasıdır, yani doğada kurbağaların azalması ya da yok olması diğer hayvanları ve hatta insanları da olumsuz yönde etkileyecektir.