[ad_1]

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuriun 3 üncü maddesinde “Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun’un geçici 3 üncü maddesinde, “…7/7/2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmez…. “hükümleri bulunmaktadır.

Anılan hükümlere istinaden hazırlanan Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13/01/2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğüe girmiştir. Yönetmelikte servis taşımadığı ile ilgili erişilebilir hizmetlerin nasıl sunulması gerektiği belirlenmiştir. Yönetmeliğin 11 nci maddesinde; “Servis hizmeti verilen araç, 4 üncü maddede belirtildiği şekilde erişilebilirlik özelliklerini taşımıyorsa; servis hizmeti sağlayıcıları, engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcunun tercihine göre transfer aparatı temin eder veya ek bir ücret talep etmeden 4 üncü maddeye göre erişilebilir olarak üretilmiş veya erişilebilir hale getirilmiş olan araçla hizmet alınmasını sağlar. Transfer aparatının yolculuk süresince araçta bulunması gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veren servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıması gerektiği bilinmektedir. Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında; “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olacak, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanacak ve engelli öğrenci ve çocukları taşıyacak olan okul servis araçları ayrıca 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuata uygun olacaktır.” hükmü bulunmakta olup özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veren servislerin 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda bilgi verilmesi hususunda gerekmektedir.
 

Kamuajans.com/ÖZEL[ad_2]

(Toplam: 19, Bugün: 1 )