Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen dönemin sonunda büyük bir isyan çıkartarak, hem Vezir-i azam Damat İbrahim Paşa’yı katiettiren, hem de padişah III. Ahmed’i tahttan indirip yerine I. Mahmud’un tahta çıkmasını sağlayan Patrona Halil, Arnavut kökenli bir hamam tellala idi. Gidişattan memnun olmayan bir takım kimseleri başına toplayarak ihtilali gerçekleştirdi. Bu olaylar sırasında devlet görevlisi bazı kimselerin de yardımını gören Patrona Halil, 49 gün kadar her istediğini yaptırarak büyük bir saltanat içinde yaşamış, ancak yeni padişahın ustaca düzenlediği bir suikast ile idam edilmiştir.
Önemli işlerin görüşüleceği haber verilerek saraya çağrılan ihtilalci, 900 kişilik gurubuyla Topkapı’ya geldiğinde, “askerlerin içeri girmesi padişaha hakaret sayılır, siz yalnız buyurun!” denilerek iki yakın adamıyla birlikte Bağdat
Köşkü’ne girdirilmiş, onlar azametle köşelerine kurulup sultanı beklerlerken ortada şerbet sunmak için dolaşan pehlivan yapılı on kadar Enderun Ağası aniden üzerlerine çullanıp kendilerini etkisiz hâle getirmişlerdir. Neye
uğradıklarını anlamadan sürüklenerek dışarı çıkartılan Patrona ve adamları, köşkün kemerleri altında gizlenmiş olan cellatlara teslim edilmişlerdir. Kısa sürede öldürülen ihtilalcilerin cesederi dış kapıda bekleyen adamlarının önüne atılınca onlar da kendi canları telaşına düşüp kaçmışlardır.
15 Kasım 1730 Cumartesi günü cereyan eden bu olaydan sonra iktidar tamamen Sultan I. Mahmud’un kontrolüne geçmiştir.

(Toplam: 67, Bugün: 1 )