Psikoterapi, bir kişinin ruhsal sebeplerden kaynaklanan şikayetleri olduğunda gereklidir. Psikolojik hastalıklar, psikolojik ve bedensel hastalık belirtileri ve kişilerarasıilişkilerde sorunlar olarak kendini gösterebilir.
Psikoterapinin etkili olabilmesi
• psikoterapi ile profesyonel yapılandırılmış terapötik görüşmeler ve psikoterapist
ile hasta arasında terapötik tasarlanmış bir ilişki ve
• pratik egzersizlerle mümkün olur.
Psikoterapide ilaç kullanılmaz. Psikoterapi
• psikolojik hastalıkları hafifletmek ve iyileştirmek amaçlı olup,
• bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir
• Ancak devlet kontrolünde eğitimini tamamlamış ve böylelikle psikoterapiruhsatına sahip bir uzman tarafından yapılmalı.
Psikoterapi yasasına göre “psikoterapi endikasyonu bulunup klinik önemi olan hastalıkların tanısı, tedavisi veya hafifletilmesi için bilimsel olarak kabul edilmiş psikoterapötik yöntemlerle yapılan faaliyetler” psikoterapi olarak tanımlanır. Bilimsel olarak psikoterapi, normal ve hasta davranış teorisine dayalı, öğretilebilir tekniklerle tarif edilebilen planlı ve kontrollü bir tedavi süreciolarak tanımlanır.
(Toplam: 22, Bugün: 1 )