Sayı; Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan rakamlardan biridir.

Sayı değeri; Rakamların basamak gözetmeksizin gösterdiği asıl değere sayı değeri denir.

Sayı değeri ile ilgili kurallar

1. Bir basamaklı sayıların rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri aynıdır.

2. İki ve daha çok basamaklı sayıların rakamlarının sayı değerleri toplamı sayının kendisine eşit değildir.

Sayı değeri hesaplama

Sayı değeri hesaplamasını küçük bir örnek ile gösterelim sayımız 19.567.861 olsun buradaki sayıların sayı değerleri “1, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 1” dir. Toplam sayı değeri ise “43” tür.