Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de piyasaya sürülen genelge şöyleki:

“Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak gayesiyle sıfır atık emek harcamaları kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda bina ve yerleşkeler ile yerel idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 9/8/1983 tarihindeki ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12/7/2019 tarihindeki ve 30829 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili öteki mevzuata uygun olarak kurulması gerekmekte olup bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/yada sıfır atık belgesi olmasına karşın sıfır atık yönetim sistemini etkin bir halde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile yerel idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek, lüzumlu denetim ve takip titizlikle yapılacak, yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetimsel yaptırım uygulanacaktır. Ek olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber 30 Mart Internasyonal Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecektir. Söz mevzusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi, sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse yerel idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için gereksinim duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”