siki-para-politasi-ekonomiyi-nasil-etkiliyor

TCMB uygulanana politikalar çerçevesinde talebi dizginlemek için faizleri yükseltmekle birlikte bir takım başka tedbirler de almaktadır. Bu sayede hem talebi yavaşlatacak hem de bu sayede enflasyonu düşürebilecektir.

Endüstri verilerine bakarsak, Ocak 2024 ayında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine nazaran imalat endüstri üretimi senelik binde 4 artarken, aylık bazda ise binde 6 azalmıştır. Kaldı ki endüstri büyümesi 2023 senesinde yalnız binde 8’dir. Buradan görünen uygulanan politikalar talepten ziyade üretimi de negatif etkilemektedir.

Talep denince turizmle gelen turistin yurtiçinde yapmış olduğu alımlar da yurtiçi öğrenci girmekte, gezgin ağırlayan otellerin satınalmaları da yurtiçi talep olarak görünmektedir. Şimdi gelelim son düzenlemelere; Kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12 aydan 3 aya düşürüldü.

Nakit avansta limit oranları düşürüldü. İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi. İhtiyaç ve kredi faizlerinde senelik faiz oranı artırıldı. Son olarak olarak da mevduat ve dolayısıyla kredi faizlerini daha da yukarı itecek yeni mecburi karşılık adımlarını deklare etti.

Meydana getirilen değişimlerle getirilen mecburi karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştırması beklenmelidir. Bu şekilde de TL mevduat faizleri yükselebilir.

Meydana getirilen düzenlemeye nazaran etken büyüklüğü 500 milyar TL üstü olan bankalar, TL yükümlülükleri için tesis etmesi ihtiyaç duyulan mecburi karşılıkların %15’ini bloke olarak tesis edeceklerdir.

Etken büyüklüğü 100 milyar TL üstünde olanlar için ise bloke oranı %15’e düşmektedir.

Artan her maliyet bankaların tahsis etmiş olduğu krediye maliyet olarak yansıyacağı unutulmamalıdır. –

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kredi faizlerinin daha da yükselebilme olasılığı artmıştır. Bir taraftan iç talep yavaşlatılmaya çalışılırken, öteki taraftan da finansman maliyetleri de artmaktadır.

Bu durumda enflasyonun düşmesi için yalnız talebin azalması iç piyasada ciddi durgunluk riski taşımaktadır. Buna bir de global resesyon riskini de eklediğimizde nakit yönetimine ne kadar fazlaca dikkat etmemiz gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Şirketlerinizin varlık ve yükümlülüklerini hem vade, hem para birimi bazında denetim etmelisiniz. Yoksa evimizdeki hesap çarşıya uymadığında telafisi zor olabilir.

Görüşmek dileğiyle…