Ziştovi Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (4 Ağustos 1791). 1787 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya-Çarlık Rusyası savaşları sırasında Avusturya orduları fazla bir başarı gösterememişler ve Fransız Devrimi’nden (1789) sonra Avusturya, barış yapma eğilimi taşımaya başlamıştı. 1790 yılında Avusturya ordularının Yergöğü’de uğradığı büyük yenilgi Avusturya’nın bu eğilimini daha da artırdı. Osmanlı İmparatorluğu da; görece başarılı olduğu Avusturya cephesinde barışı sağlamak ve kuvvetlerini Çarlık Rusyası cephesine yığmak istiyordu. Bu şartlar altında 18 Eylül 1790’da dokuz aylık bir mütareke imzalandı. Bu mütarekenin imzalanmasından

Continue Reading

Zitvatorok Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (11 Kasım 1606). 1593 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları, genellikle büyük ölçüde toprak fethi ya da toprak kaybı olmaksızın kaleler etrafında geçti. İki taraf da büyük bir başarı gösteremeyip yıprandı. Sonunda 20 yıl süreli Zitvatorok Antlaşması imzalandı.

Continue Reading

Baltalimanı Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan antlaşma (16 Ağustos 1838). Boğaziçi’nde, Baltalimanı’nda Mustafa Reşit Paşa ile İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratfort Canning tarafından hazırlandı ve imzalandı. Antlaşma iki bölümden ve 10 maddeden oluşuyordu. Antlaşmanın ilk bölümü, Osmanlı ülkelerinden alınıp dış ülkelere gönderilecek mallarla ilgiliydi. İngiliz ya da herhangi bir yabancı tüccar, istediği malı, hiçbir engel tanımaksızın, istediği gibi Osmanlı sınırları dışına götürebilecekti; bu işi yaparken de, eğer mal üretildiği bölgeden alınmışsa %9, eğer mal bir limandan alınmışsa %3 gümrük vergisi

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar