Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (4 Ağustos 1791). 1787 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya-Çarlık Rusyası savaşları sırasında Avusturya orduları fazla bir başarı gösterememişler ve Fransız Devrimi’nden (1789) sonra Avusturya, barış yapma eğilimi taşımaya başlamıştı.

1790 yılında Avusturya ordularının Yergöğü’de uğradığı büyük yenilgi Avusturya’nın bu eğilimini daha da artırdı. Osmanlı İmparatorluğu da; görece başarılı olduğu Avusturya cephesinde barışı sağlamak ve kuvvetlerini Çarlık Rusyası cephesine yığmak istiyordu. Bu şartlar altında 18 Eylül 1790’da dokuz aylık bir mütareke imzalandı.

Bu mütarekenin imzalanmasından sonra da Aralık 1790’da Ziştovi kasabasında barış görüşmeleri başladı. Barış antlaşması aynı kasabada 4 Ağustos 1791’de imzalandı.

Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardır:

1) İki devlet arasında barış yeniden kurulacak, her iki taraf, bu savaşlara katılmış tebası hakkında af ilân edecektir;

2) İki devlet arasında savaştan önceki fiilî ve hukukî durum ve bundan önce imzalanmış olan ticaret antlaşmaları tekrar geçerli olacaktır;

3) Avusturya bu savaşta işgal ettiği bütün toprak, kale ve palangaları savaştan önceki halleriyle, silâhlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’na iade edecektir;

4) Avusturya; Çarlık Rusyası’na, gizli ya da açık, yardım etmeyecektir.