Bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak 1879 yılında Nasıl Ukrayna’nın güneyinde bir köyde doğdu.
Matematik ve hukuk alanında yüksek öğrenim gördü. Öğrenciliği sırasında devrimci görüşlere sahip olup Marksizmi benimsedi. Çarlık idaresince tutuklanıp Sibirya’ya sürüldü. İki yıl sonra buradan kaçıp Viyana ve Londra’ya gitti. Lenin’le arkadaşlık kurdu ve Bolşevik ihtilalinin hazırlayıcıları arasına girdi. İhtilalden sonra Kızıl Ordu’yu kurup başkomutan olarak görev yaptı.

Lenin’in hayatta olduğu sürece mevki ve iktidarını korudu. Ancak Lenin’in 1924’de ölmesi ve Stalin’in başa geçmesi üzerine onunla anlaşamayıp iki yıllık süre içinde bütün yetkilerini kaybetti. 1929-33 yılları arasında İstanbul’da sürgün hayatı yaşadı. Burada, hatıra ve düşüncelerini kaleme alıp yayınladı. 1933 yılında Fransa’ya gitti. İki yıl sonra sınır dışı edildi ve Norveç’e geçti. İki yıl da burada kaldıktan sonra 1937 yılında Meksika’ya sığındı. Stalin hâlâ onun peşindeydi ve mutlaka öldürülmesini istiyordu.

20 ağustos 1940 yılında komünist bir İspanyalı ajan olan Roman Mercader, gazeteci kılığında onunla röportaj için geldi ve bulduğu ilk fırsatta başına buz baltasıyla vurmak suretiyle ağır şekilde yaraladı. Korumaları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Troçki şuurunun açık olduğu bir sıra, “Siyasi bir katilin darbesi yüzünden ölüme yaklaşıyorum. Odamda bana vurdu. Onunla mücadele ettim” gibi sözler söyledikten sonraöldü.