Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (11 Kasım 1606). 1593 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları, genellikle büyük ölçüde toprak fethi ya da toprak kaybı olmaksızın kaleler etrafında geçti. İki taraf da büyük bir başarı gösteremeyip yıprandı. Sonunda 20 yıl süreli Zitvatorok Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu artık Avrupa’nın en güçlü devleti olmak iddiasından kesinlikle vazgeçti, Avusturya’yı kendisiyle eşit bir devlet olarak kabul etti. Protokol bakımından padişah ile imparatorun eşit olduğu da kabul edildi.

Antlaşmanın 17 maddesi içinden önemli olanları şunlardır:

1) Osmanlı hükümdarı, Avusturya imparatoruna bir name gönderdiğinde ona kral olarak değil çesar (imparator) unvanıyla hitap edecek,

2) Avusturya, Kanunî zamanından beri her yıl Osmanlı İmparatorluğu’na ödediği yıllık 30.000 duka altını vergiyi bundan böyle vermeyecek, bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 kara kuruş verecek;

3) Bu savaşta Avusturya tarafından işgal edilen Yanık (Raab), Estergon, İstolni, Belgrad, Peşte kaleleri Osmanlı Devleti’ne iade edilecek;

4) Eğri, Kanije ve Uyvar kaleleri de Avusturya tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na terk edilecektir.

(Toplam: 60, Bugün: 1 )