Teknolojinin yok ettiği meslekler

01

Teknoloji baş döndürücü bir hızda ilerliyor ve bu doğrudan insan hayatını etkiliyor. En güzel örneği de değişen veya tamamen ortadan kalkan meslekler aslında… İşte teknolojinin yok ettiği; ancak bir zamanlar insanların ekmek parasını kazandığı o meslekler.

1- Telefon santral operatörü, Bugünün akıllı telefonları bir yana daha telefonlarla yeni yeni tanıştığımız yıllarda tüm telefon trafiğini santral operatörü denen meslek kolunu icra edenler yönetiyordu.

01

2- Bowling labutu diziciliği, Bir zamanlar özellikle çocukların rağbet gösterdiği ve cep harçlığını çıkarabildiği bir iş koluydu. Ancak bugün bu işi artık makineler yapıyor.

2

3-Uyandırma servisi, Çalar saatler yerine o yıllar bu işi meslek edinen insanlar para karşılığında insanları uyandırırdı.

3

4- Buz kesicilik, Yıllar yıllar önce teknolojinin en büyük nimetlerinden buzdolapları hayatımıza girmemişti. O günler işte buz kesici olarak da bilinen bu meslek dalını icra edenler devasa buzları keser ve evlere götürürlerdi.

4

5- Uçak dinleyiciliği, Elbette radar sistemlerinin hayatımıza girmesinden yıllar önce bu ihtiyacı karşılamak üzere uçak dinleyiciliği olarak da bilinen bir iş kolu vardı. Bu mesleği icra edenler gökyüzünü dinler ve uçakların çıkardıkları motor sesini duymaya çalışırdı. Düşman uçaklarının yaklaşmakta olup olmadığını da yine bu mesleği icra edenler bilirdi.

5

6- Fare avcılığı, Bir zamanlar Avrupa’nın en büyük kabuslarından biri olan ve pek çok hastalığa davetiye çıkaran farelere karşı fare avcıları görev yapardı.

6

7- Lamba yakıcılığı, Elektriğin henüz olmadığı dönemlerde sokak lambaları, diğer bir deyişle gaz lambalarını düzenli olarak kontrol eden ve bu lambaları yakan iş koluydu.

7

8- Tomruk sürücüleri tomrukları o günün şartları gereği nehri kullanarak taşımak durumundaydı ve istenen noktaya bu şekilde tomruklar taşınabiliyordu.

8

9- Mezar kazıcılığı 19′uncu yüzyılda görülen bir meslekti. O yıllar yasal yollarla kadavra temin etmek ve tıp fakültelerinde doktor adaylarına sunmak pek mümkün değildi. O nedenle bu fakültelerde çalıştırılan hizmetliler üniversitelere kadavra temin etmek adına mezarları kazarlardı.

9

10- Okuyuculuk, Özellikle fabrika işçilerinin çalışırken sıkılmaması ve gündelik hayattan haberdar olması bakımından bizzat işçilerce kiralanan ve okuma yazması olan bu kişiler gazete ve dergi gibi yayınları fabrika işçilerinin mesai saatleri içinde okurdu.

10

(Toplam: 28, Bugün: 3 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar