AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği bir çalışmadır. İlki 1984’te başlayan Çerçeve Programları çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış gösteriyor. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi yer alır. Çerçeve Programları, AB’nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak projelere mali destek sağlar.

(Toplam: 18, Bugün: 1 )