Hz. Veysel Karani Nasıl Öldürüldü

Tabiîn’in en büyüğü olarak kabul edilen Hazreti Veysel Karanî, Yemen’in Karen Köyü’nden Amir isimli bir zatın oğludur. Asıl ismi Üveys’dir ve bu kelime Arapça’da “Kurt yavrusu” manasına gelir.
Peygamberimiz henüz hayattayken, kendisini görmediği halde Müslümanlığı kabul eden Veysel Karanî büyük bir aşkla bağlandığı dinini en iyi şekilde yaşamak için uğraşmış, yaşlı annesinin bakımı sebebiyle kendi köyünden ayrılıp bir yere gidememiştir. Yemen’den Medine’ye gidip gelenler onun zühd ve takvasından bahsetmişler, sevgili Peygamberimiz de Hazreti Ömer’e Veysel Karanî’nin çok hayırlı bir kimse olduğunu, onun duasını almalarında fayda bulunduğunu söylemiştir.
Rivayete göre Resûlullah’ın vefatından sonra Medine’ye gelen Veysel Karanî Hazreti Ömer’le görüşmüş, daha sonra Kufe’ye gidip yerleşmiş ve nihayet Hazreti Ali’nin hilafeti sırasında Sıffın savaşına katılarak, kalbine isabet eden bir ok sebebiyle şehid olmuştur. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye arasında cereyan eden bu kanlı muharebe sırasında, peygamberimizin seçkin sahabelerinden bir çok kimse de şehid olmuştur ki içlerinde Ammar b. Yasir hazretleri de bulunmaktadır.

(Toplam: 24, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar