Dünya tarihinin en büyük cihangirlerinden biri kabul edilen Batı Hun imparatoru Atilla, M.S. 400’lü yıllarda Orta Macaristan’da hüküm sürmüştür.
Bütün Almanya’yı fethederek inanılmaz zaferler kazananan Atilla, daha sonra İstanbul ve İtalya üzerine yürümüş, buraları da fethetmesi mümkünken anlaşmalarla geri çekilmiş; İtalya seferinden dönüşünde, 60 yaşında iken, yeni evlendiği genç bir kadın tarafından, zifaf gecesi, zehirlenerek öldürülmüştür.
Sabahleyin büyük imparatorun cenazesini görenler, bir iç kanama geçirdiğini, ağız ve burnundan kan gelerek öldüğünü anlamışlardır.
(M.S.453)
Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.

(Toplam: 29, Bugün: 1 )