Oluşturulma Zamanı: Şubat 13, 2024 08:19

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi

Tüketici için arz güvenliği ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi.

Cumhurbaşkanlığının “İthalat Rejimi Sonucunda Değişim Yapılmasına İlişkin Sonucu” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, İthalat Rejimi Sonucu’na eklenen bir dipnot ile yeşil mercimek ithalatında 30 Haziran 2024 evveliyatına kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisinin yüzde 0 olarak uygulanmasına karar verildi.

Tecim Bakanlığı tarafınca mevzu ile ilgili meydana getirilen açıklamada şöyleki denildi:

“Tecim Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla beraber ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta, gereksinim olması halinde süratli şekilde lüzumlu tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede, tecim verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Ziraat ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde, temel besin ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verilmiştir. Buna yönelik düzenleme, İthalat Rejimi Sonucunda lüzumlu değişim yapılarak yürürlüğe girmiştir.

Söz mevzusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat periyodu dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden ilkin 30 Haziran 2024 evveliyatına kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonrasında eski seviyesine terfi edecektir.

Tecim Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının beraber korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya kafi ürün arzının sağlanması için lüzumlu tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir.”

(Toplam: 1, Bugün: 1 )