Bumerang nasıl geri gelebiliyor?

Bilinenin aksine tüm bumeranglar geri gelmezler. Fırlatana geri dönebilen bumeranglar bir tek Avustralya yerlileri Aborijinler tarafınca spor olarak yada kuş sürülerini avlamakta kullanılırlar. Aborijinlerin tarih öncesi zamandan beri bumerangları kullandıkları biliniyor.


Bumerangın İngilizce’de ‘boomerang’ olan adı de Aborijinlerin kullandığı isimden türemiştir. Aslına bakarsak bugün Avustralya’da kullanılan ve bu kıtaya özgü adların çoğunun kökeni Aborijinlerden oluşur. Mesela Avustralya’yı ilk keşfedenler kanguruları görünce oldukça şaşırmış ve Aborijinlere bunların isimlerini sormuşlar, onlar da ‘kanguru’ yanıtını verince, bu şaşırtıcı ve hayret verici hayvana kanguru adını vermişlerdir. Oysa kanguru Aborijin lisanında ‘bilmiyorum’ anlama gelir.

Bumerang şeklinde sadece geri dönme özelliği olmayan benzerlerinin Aborijinler şeklinde Mısır’da, cenup Hindistan’da, Endonezya’da (Borneo) ve ABD‘da yerliler tarafınca tarihin ilk çağlarından itibaren kullanıldığı biliniyor. Bu tipler daha uzun ve ağırdırlar. Av hayvanlarını öldürmede kullanılırlar. Savaşlarda oldukça ağır yaralanmalara ve ölümlere sebep olurlar. Hatta bazılarının ucu tesiri arttırmak için kanca şeklinde yapılır.

Aborijinlerin yaptıkları geri dönebilen bumeranglar ise hafifçe ve ince olup toplam uzunlukları 50 – 75 santimetre, ağırlıkları da 350 gram civarındadır. Bumerangın iki kolunun ucu yapılırken yada yapıldıktan sonrasında kül ile ısıtılarak birbirinin aksi istikamete kıvrılır.
Bumerang yere paralel yada birazcık aşağı doğru atılırsa birazcık sonrasında yükselişe geçerek, 15 metre yüksekliğe kadar tırmanır.

Eğer bir ucu yere çarpacak şekilde atılırsa, yere çarpan bir mermi şeklinde müthiş bir hızla dönerek yükselir, 45 metrelik bir daire yada elips çizerek yörüngesini tamamlar, fırlatanın yakınma düşer.
Bumerangın iyi mi geri döndüğü günümüzün bilim adamları tarafınca tam anlaşılmış değildir. Dönüşün aerodinamik kaldırma gücü ile üç eksende yapmış olduğu cayroskobik dönüşün birleşiminin yarattığı sanılmaktadır. Geri dönebilen bumerangların, diğerlerinin uçuş şekillerinin gözlemlenerek yada tamamen rastlantı sonucunda geliştirildiği sanılıyor.

Aborijinlerin bumerangla kuş avlamaları ise garip. Bumerangı, kuş sürülerinin uçuş yüksekliğinin üstüne fırlatıyorlar. Bumerangın yerdeki gölgesini gören kuşlar arkalarında yırtıcı bir kuş bulunduğunu sanıyorlar. Kaçmak için dalışa geçiyorlar ve sonunda ağaçlar arasına gerilmiş ağlara takılıyorlar.
Bumerang fırlatma, tarihte kaydedilmiş en eski sporlardan biridir. Günümüzde başta ABD’de olmak suretiyle bazı ülkelerde, hedefe yakınlık, mesafe, hız ve soruşturma kategorilerinde spor olarak hala yapılıyor.