islâm’ın azılı düşmanlarından biri ve Kureyş müşriklerinin liderlerindendir. Asıl ismi Amr İbni Hişam, künyesi Ebu’l-Hakem’dir. İslâm’a ve Müslümanlara olan düşmanlığı sebebiyle, peygamberimiz, onun künyesini Ebû Cehil şeklinde değiştirmiştir. Rivayetlere göre çirkin suratlı, şaşı ve ahlakî zaaflarla dolu bir kimse idi. Mekke dönemi boyunca Müslümanlara eziyet etmiş, onlar içinde zayıf ve kimsesiz bazı kimseleri öldürmüş veya kışkırttığı kimselere öldürtmüştür. Acımasız, zalim ve inatkâr bir kimse idi. Bedir Harbi sırasında, Kureyş müşriklerinin lideri olarak savaşırken Muaz ile Muavviz isimli iki ensarlı genç tarafından vurularak atından düşürülmüş, tam ölmek üzereyken başucuna gelen ve daha önce
kendisine akıl almaz zulümleri reva gördüğü Abdullah İbn-i Mesud’a bakarak: “Sizin öldürdüğünüz kimse yüksek kimsedir!” diye övünmeyi sürdürmüştür.
İbn-i Mesud (r.a.) konuyla ilgili olarak şunları anlatmıştır:
“Ben vardığımda Ebû Cehil’i son nefesinde buldum, ayağımı boynuna basarak: ‘Ey Allah’ın düşmanı! Allah seni hor ve zelil kılsın’ dedim. Ebû Cehil: ‘Niye beni horluyorsun? Sizin gibi adamların öldürdüğü kişi hakir olur mu?’ dedi.
Ben de onun başını kopartıp sürüyerek Resûlullah’ın huzuruna getirdim.”

(Toplam: 21, Bugün: 1 )