[ad_1]

İlgi yazılar doğrultusunda; Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramları, hizmet binaları, tahsisli taşınmazlar ve imar planlarında eğitim tesis alanı olarak ayrılan yerlere ilişkin mekansal verilerin toplanması işi ile ilgili okulların ölçüm ve veri toplama işini yapmak üzere yüklenici firma Gtildem Harita İnşaat Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi Ltd. Şti. tarafından görevlendirilen personel listesi yazımız ekindedir.

Kimlik kartı bulunmayan personelin güvenlik nedeniyle okul sahasına alınmaması hususunda ve ekte gönderilen bilgi formlarının taraflınızdan doldurularak hazır tutulması, yüklenici firma ölçüm işlemi için okula geldiğinde firmaya teslim edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Kamuajans.com/ÖZEL[ad_2]