EUR-MED Dolaşım Sertifikası nın Düzenleneceği Durumlar ve Örnekler

Madde 19

d) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve

            1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette;

         i) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya

Durum: Türkiye, Fas ve AB arasında tarım ürünleri ve gümrük birliği kapsamındaki ürünler için PAAMK Menşe protokolleri yürürlüktedir. (1/2006 Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı, Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan eşyanın PAAMK ülkeleri ile ticaretinde eşyanın menşeine ilişkin tedarikçi beyanı düzenlenmesine ve böylelikle çapraz kümülasyonuna imkan tanımaktadır.

Örnek (a) AB’den EUR-MED Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye’ye tarım ürünü ithal edilmiş olsun. AB makamları tarafınca düzenlenen EUR-MED Dolaşım Sertifikası üzerinde eşyanın kümülasyon uygulanmaksızın üretildiği ve ürünün AB menşeli olduğu belirtilmiş olsun.  AB’den ithal edilen girdiler kümülasyona tabi tutularak Türkiye’de Türk menşeli yeni bir ürün üretilmiştir. (Yani Türkiye’de, Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan AB menşeli maddelerle kümülasyon yapılmıştır.) Eşya, Türk menşeli olarak Fas’a ihraç edilsin. Bu durumda Türkiye’de EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenecek ve AB ile kümülasyon yapıldığı 7 nolu kutucuğa dercedilecektir.

 AB                                                      TÜRKİYE                                                FAS

                    EUR-MED                                                          EUR-MED

             ( No-cumulation applied)                        (Cumulation applied with EU)

                     AB menşeli                                                   Türk menşeli

b) AB’den ithal edilen tarım ürünü değil Gümrük Birliği kapsamında olan bir sanayi ürünü olsaydı AB gümrüklerince EUR-MED Dolaşım Sertifikası yerine ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin yanı sıra tedarikçi beyanı düzenlenmesi ve beyanda EUR-MED’de yer alacak ibareye yer verilmesi gerekecekti. Zira Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünler için menşe ispat belgeleri olan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası değil ATR. Dolaşım Sertifikası düzenlenir.

 

AB                                                       TÜRKİYE                                                FAS

                        ATR+ Tedarikçi Beyanı                                   EUR-MED

                        (No-cumulation applied)                        (Cumulation applied with EU)

                              AB menşeli                                                    Türk menşeli

            ii) Ürünlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

DURUM: Mısır, Türkiye, Tunus ve AB arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun.

Örnek: Mısır’da AB ve Türkiye menşeli girdiler kümüle edilerek bir eşya üretilmekte eşya Mısır menşeini kazanmakta ve Tunus’a EUR-MED Dolaşım Belgesi ile ihraç edilmekte olsun. Mısır makamlarınca düzenlenen belgenin üzerinde “Türkiye ve AB ile kümülasyon yapılmıştır” ibaresinin yer alması gerekir. Türkiye ve AB, Mısır’da üretilen ürüne kümülasyon çerçevesinde girdi temin etmek üzere bu sevkiyatı yapmaktadır.  PAAMK sistemi kapsamında yer alan bir ülke diğer ülkede üretilecek bir ürüne kümülasyon kapsamında girdi temin etmek istiyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlemesi gerekmektedir.

 

                                     

                       AB EUR-MED (no-cumulation applied)

 


 

 

 

MISIR                                             TUNUS

EUR-MED                                             EUR-MED

no-cumulation applied            (Cumulation applied with Turkey and the EU)

 

 

TÜRKİYE                              

 

 

            iii) Ürünlerin varış ülkesinden, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

Durum: Fas, Türkiye, Mısır arasında PAAMK menşe protokolleri yürürlükte olsun.

Örnek : Mısır menşeli ürün Türkiye’ye EUR-MED ile ihraç edilmiştir. Varış ülkesi Türkiye’dir. Türkiye eşyayı, menşeini değiştirmeksizin Fas’a yeniden ihraç etmiştir. Fas, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen ülkelerden biridir. Türkiye’de EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenir, üzerine “no-cumulation applied” ibaresi düşülür ve Mısır menşeli olduğu belirtilir.

 

MISIR                                                TÜRKİYE                                                     FAS

(varış ülkesi)

EUR-MED                                                      EUR-MED

(No-cumulation applied)                                     (no- cumulation applied )

Mısır menşeli                                         Mısır menşeli

 

(Toplam: 91, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar