Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizamülmülk, hem Alparslan hem de Melikşah zamanında devletin en yetkili ikinci şahsı olarak faaliyet göstermiş, tarihe mal olmuş büyük hizmetleri ve “Siyasetnâme” isimli eseriyle unutulmazlar arasına girmeyi başarmış yüksek bir şahsiyettir.Ömrünün son günlerinde, Melikşah’ın hanımı Terken Hatun ve yerine geçmek isteyen hasmı Tacü’l-Mülk’ün entrikalarıyla görevinden alınan Nizamülmülk buna ziyadesiyle üzülmüş ve nihayet 96 yaşında iken Nihavend denilen şehirde, kendisine bir arzuhal vermek istediğini söyleyen Batinî bir suikastçı tarafından, göğsünden hançerlenerek şehid edilmiştir. 1092 yılının Ekim ayında vuku bulan bu cinayet üzerine Sultan Melikşah’ın çok üzüldüğü ve eski veziri için Bağdat’ta üç gün yas ilan ettirdiği rivayet edilmiştir.

(Toplam: 97, Bugün: 1 )