Güvenlik Görevlisi Olmak İsteyenler Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Güvenlik Görevlisi Olmak İsteyenler Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

Hususi güvenlik görevlileri; avmlerinde, bankalarda, okullarda, hastanelerde, sitelerde hususi kurumlar ve kamu kuruşlarında çalışan, vazife yerlerinin genel asayişinden görevli personellerdir. İş bulma olanakları oldukça geniş olan güvenlik sektöründe, bu mesleği yapabilmek için belirli nitelikleri taşımak ve güvenlik sertifikası almak gerekmektedir. Silahlı ve silahsız olarak iki ayrı sınıfta sertifika programlarına katılan adaylar, temel güvenlik eğitiminin peşinden güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayabilir.

Kimler Güvenlik Görevlisi Olabilir?

Hususi Güvenlik Hizmetleri 5188 sayılı kanunla düzenlenmiş; güvenlik güvenlik görevlisi olmak isteyenler hangi özelliklere haiz olmalı? Vazife ve yetki kapsamları nedir? mevzularına kanunda açıklık getirilmiştir. Buna gore güvenlik görevlisi olabilmek için;

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Silahsız olarak vazife yapacaklar için; 18 yaşını doldurmuş, minimum 8 senelik ilköğretim (yada ortaöğretim) mezunu olmak,

– Silahlı olarak vazife yapacaklar için; 21 yaşını doldurmuş, minimum lise ve dengi okul mezunu olmak,

– Kamu haklarından yasaklı olmamak,

– Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle devlete karşı işlenen suçlardan ve rahatsız etme, alıkoyma, uyuşturucu madde kullanma, ihaleye fesat karıştırma, toplumsal düzeni bozmaya yönelik suçlardan hükümlü bulunmamak,

– Görevini yerine getiremeyecek düzeyde zihinsel yada bedensel engelli olmamak gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisinin Yetki ve Sorumlulukları Nedir?

Hususi güvenlik görevlilerinin kanunda düzenlenmiş olan yetki ve sorumlulukları şunlardır;

Vazife alanlarına girmek isteyenleri X-Ray aletinden geçirmek, kişilerin üstlerini ve eşyalarını dedektörle aramak.

Konuşma, toplantı, konser, spor müsabakası benzer biçimde etkinliklerde ve törenlerde davetlileri duyarlı kapıdan geçirmek, kişilerin üstlerini ve eşyalarını X-Ray aletinden geçirmek yada dedektörle aramak,

– Hava alanı, gar, terminal, liman benzer biçimde toplu taşıma merkezlerine giriş çıkışlarda kimlik sormak, kişileri ve eşyaları X-Ray aletinden geçirmek ya da dedektörle üst araması yapmak,

– Kolluk güçleriyle derhal iletişime geçmek koşuluyla aramalar esnasında tespit edilen, kabahat teşkil edebilecek yada kanıt sayılan eşyaları emanete almak,

Vaka yerin korumak, delilleri, terk edilmiş ya da bulunmuş eşyaları emanete almak,

Vazife sahasında sağlığı bakımından bir çekince içinde olan kişileri koruma amaçlı yakalamak,

– Afet durumunda ve yardım çağrısı almaları halinde vazife alanlarındaki konut ve iş yerlerine girmek.

Iyi mi Hususi Güvenlik Görevlisi Olunur?

Hususi güvenlik görevlisi olabilmek için ilk olarak güvenlik eğitimi alıp sınavdan geçmek ve sertifika sahibi olmak gerekmektedir. Güvenlik görevlisi olmak isteyenler Güvenlik Genel Müdürlüğünün onayıyla etkinlik gösteren güvenlik kurslarına başvurarak eğitim alabilir. Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olan yada fiilen kolluk kuvvetlerinde minimum 5 yıl vazife alıp kendi isteğiyle işinden ayrılan kişiler kursa katılmadan sınava başvurabilir. Silahsız güvenlik eğitimi 90 saat; silahlı eğitim ise 120 saattir. Kurslarda eğitim alabilmek için kurs harcı, mezuniyet belgesi, fotoğraf, ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi yeterlidir.

Eğitimin peşinden adaylar MEB tarafınca yılda 6 kez meydana getirilen Hususi Güvenlik Imtihanı’na katılmalıdır. Sınavda başarı göstermiş olan kişiler sertifikalarını alarak bulundukları ilin valiliğinden güvenlik kartlarını temin edebilir, güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirler.

(Toplam: 18, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar