Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma’nın büyük oğludur. Sevgili Peygamberimizin, kendisine çok benzeyen torunu, Cennet gençlerinin efendisi, Müslümanların beşinci halifesidir. Babası Hazreti Ali’nin şehadetinden sonra halife olmuş fakat Hazreti Muaviye’nin de Şam’da halifeliğe devam etmesi sebebiyle, altı ay kadar sonra, kendi isteğiyle hilafet iddiasından vazgeçerek Medine’de yaşamaya başlamıştır. Ümmet arasında kan dökülmesini istemediği için bir çok hakkından feragat eden Hazreti Hasan, Medine’de ibadet ve taatle vakit geçirip, çevresine toplananlara öğütler vererek, ilim ve irfanla uğraşırken, Hicretin 49. senesinde, 46 veya 47 yaşlarında iken vefat etmiştir. Ölümüne, hanımının içirdiği bir zehrin sebep olduğu rivayet edilmiştir.
Mübarek cenazesi Baki Kabristanı’na defnedilmiştir. Hazreti Hasan’la, 30 yıllık İslâm 64 hilafeti devri sona ermiş ve saltanat dönemi başlamıştır.

(Toplam: 130, Bugün: 1 )