Peygamberimizin yakın arkadaşlarından ve daha dünyada iken cennede müjdelenen on sahabeden biridir. Mekke’nin zengin ve hatırı sayılır kişilerindendir. İslâmiyeti kabul ettikten sonra bütün mal ve servetini Resûlullah’ın yolunda harcamış, Uhud Savaşı sırasında vücudunu, kılıç ve mızrak darbelerine kalkan ederek Peygamberimizi korumuştur. Onun, kendisine inen bir kılıç darbesine kolunu uzattığını ve ağır biçimde yaralandığını gören Resul-i Ekrem, Hazreti Talha’ya “Hayırkâr” unvanını vermiştir.
Hazreti Talha, Hazreti Osman’ın şehadetine çok üzüldüğü için Hazreti Aişe ile birlikte Cemel Vakası’na karışmış; içinde bulunduğu ordu Hazreti Ali’nin askerleriyle karşılaşınca, münafıkların fitneleri sonucu ufak çaplı bir arbede yaşanmış ve bu arada atılan serseri oklardan biri de bu büyük sahabenin şehadetine sebep olmuştur. Defninin nasıl cereyan ettiği ve kabrinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir.