Süleyman aleyhisselâmın soyundan gelen ve Israiloğulları’na gönderilen son peygamberlerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de ismi bir çok âyette geçmekte ve bazı kıssaları anlatılmaktadır. Beyti Makdis’te oturur; peygamber, din bilgini ve danışman olarak görev yapardı.
Imam-ı Müslim’in “Sahih” isimli eserinde belirtildiğine göre o, Beyt-i Makdis’deki görevi karşılığında kimseden bir ücret istemez, dülgerlik yaparak elinin emeği ile geçinirdi. Zaten bütün peygamberler yaptıkları tebliğin karşılığında öldürüldüler? kavimlerinden bir ücret talep etmemiş, “bizim mükafaatımız âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir” demişlerdir.
Hazreti Zekeriyya’nın 70 yaşına kadar çocuğu olmadığı, daha sonra yüce Allah’a niyaz ederek kendisinin görevine varis olacak hayırlı ve salih bir evlat istediği Kur’an âyetleriyle sabittir.
Meryem Sûresi’nin ilk âyetlerinde Hazreti Zekeriyya’nın bu duası ve kendisinin Yahya isimli bir oğulla müjdelendiği anlatılmaktadır.
Zekeriyya aleyhisselâm bu niyazı sırasında: “Rabbim! Sana duamda (bir istekte bulunduğumda) hiç red olunmadım” diyerek Allah’ın kendisine olan büyük lütuf ve ihsanlarını anmıştır. Nitekim bu sefer de duası kabul olunmuş, saçları ağarmış yaşlı bir insan olduğu ve üstelik hanımı da kısır bir kadın olduğu halde Hazreti Yahya ile müjdelenmiştir.
Hazreti Zekeriyya’nın hem küçük yaşta kendisine ilim ve hikmet bağışlanan sevgili oğlu Yahya aleyhisselâmın, hem de hanımının kızkardeşi olan Hanne’nin kızı Meryem’in yetişmesinde büyük emeği geçmiştir. Hazreti Meryem’in bakım ve terbiyesini üstlenmiş, onun için Beyti Makdis içinde bir hücre yaptırıp orada dua ve niyaz içinde, tertemiz bir hayat sürmesini sağlamıştır.
Sonunda kavmi olan nankör ve hain Yahudiler; Hazreti Meryem’in babasız olarak Hazreti Isa aleyhisselamı doğurması üzerine Zekeriyya aleyhisselâma ağır iftiralar atmaya başlamışlar, gözleriyle gördükleri mucizelere rağmen onu öldürmeye kalkışmışlardır. Tehlikenin büyüdüğünü farkeden Zekeriyya aleyhisselâm bulunduğu yerden kaçmaya çalışmışsa da, gizlendiği ağacın içinde yakalanarak, bir testere ile başı hizasından kesilip hunharca şehid edilmiştir.
Kur’an âyetlerine ve Hadis-i Şeriflere göre Yahudiler, kendilerine gönderilen pek çok peygamberi şehid ettikleri gibi, vefatı sırasında hayli yaşlı olduğu bilinen Zekeriyya aleyhisselamı da böylece şehid etmiş, büyük zulümlerden
birine daha imza atmışlardır.

(Toplam: 109, Bugün: 1 )