İnsanın niçin kuyruğu yok

Biçim ve yapısı ne olursa olsun neredeyse tüm omurgalılarda kuyruk vardır ve hepsinde de kuyruk aynı halde oluşmuştur. Sayıları 3 ile 49 içinde değişen kuyruk omurlarının üstü yağla kaplanmış ve böylece kuyruk ortaya çıkmıştır. Kuyruk canlı türüne bakılırsa değişik fonksiyonlara haizdir ve kesinlikle bir süs değildir.
Kuyruk omurganın devamıdır. Timsah, kertenkele şeklinde hayvanlarda gövdenin bir uzantısı şeklinde durur. Balıklarda kuyruğun son tarafı bir yüzgeçle son bulur. Kuşlarda ise güdük ve yaygın olan kuyruk kısmında dümen görevi icra eden telekler vardır.
Kangurular iyice kalınlaşan ve kaslanan kuyruklarını dinlendikleri vakit bir koltuk değneği yada üçüncü bir ayak şeklinde kullanabilirler. Köpekte olduğu şeklinde bazı hayvanlar kuyruklarını bir yazışma aracı olarak kullanırlar. Kertenkelenin kuyruğu ise bir savaşma ve aldatma mekanizmasıdır. İsterse hasmına kuyruğunu bırakıp gider, yerine de yenisi çıkar.
Çıngıraklı yılan kuyruğunu ses çıkartan bir enstrüman şeklinde kullanırken, aslan bir tek sinekleri kovalamada kullanır. Tilki uzun kıllara haiz kuyruğu yardımıyla hızla avını kovalarken dengesini kaybetmeden manevra yapabilir. Bir tür sincap ise kuyruğunu başının üzerine götürüp onu şemsiye olarak kullanır.
Bazı canlılarda ise vücudun bir kısmı ile kuyruk birbirine karıştırılır. Balinanın suya dalarken gördüğünüz ortalama 3 metrelik yatay kısmı kuyruğu değil vücudunun bir parçasıdır. Tamamen kastan oluşan kuyruğu ise dışarıdan kolaylıkla görülemez. Akrebin de ucunda zehirli iğnesi olan kısmı kuyruğu değil aşırı uzamış olan karın kısmıdır.
Gelelim aslolan soruya. İnsanın niçin kuyruğu yok? Maymun türleri birbirleri ile karşılaştırıldıklarında görülüyor ki tür ne kadar gelişmişse kuyruk da o denli minik kalmış. İnsanda ise kuyruk, derinin altına gizlenmiş olan, üç ya da dört omurun kaynaşmasıyla ortaya çıkmış, kuyruk sokumu kemiği isminde olan minik bir kemikten oluşmuştur. Daha doğrusu insanoğlunun kuyruk kemikleri tek bir kemik oluşturacak şekilde birbirleriyle birleşmişlerdir.
Bu durumun sebebi insanoğlunun iki ayağı üstünde durabilme ve yürüyebilme özelliğidir. Düşey konumdaki bu hareket biçimi bir ekip mekanik zorlamalar ortaya çıkarır. İnsanın ayakta durabilmesi için vücudun üst kısmını taşıyabilmesi gerekir. Aslına bakarsak kuyruğu meydana getirmesi ihtiyaç duyulan kemik ve kaslar birleşip, tek bir kemik şeklinde kaynayarak vücudun destek almış olduğu bu dayanak noktasını oluşturmuşlardır.

Fazlaca nadir de olsa bazı erişkin insanlarda kuyruk kemiğinin on santimetreye varan bir kuyruk oluşturabildiği, bu kuyrukta kas, sinir ve damarların bulunabildiği görülmüştür. Her hangi bir ırkta ortaya çıkabilen bu anormalliğin kalıtımla ilgisinin olup olmadığı araştırılmaktadır.

(Toplam: 11, Bugün: 1 )