Süt vermedikleri halde niçin erkeklerin memeleri var

Memeli hayvanlarda erkeklerin süt üretmeleri fizyolojik olarak mümkündür. Bu hususta erkekler lüzumlu anatomik donanıma, fizyolojik potansiyele ve hormonlara sahiptirler. Sadece tabiatın bazı keçi ve yarasa türleri benzer biçimde fazlaca hususi bir iki istisnası hariç süt verme vakası ne insan türünde ne de öteki memeli türlerinin erkeklerinde gerçekleşmektedir.


Aslına bakarsak memelilerin tümünde, doğrusu her iki cinste de süt bezleri vardır. Erkeklerde bu bezler gelişmemiş ve işlevsizdirler. Bu durum da türe nazaran değişimler gösterir. Mesela fare ve sıçanların erkeklerinde meme dokusu hiçbir vakit süt kanalları ve meme uçları oluşturmaz, memeler dışarıdan görülmez. İnsanlar ve köpekler de dahil bir fazlaca memelide ise oluşturur. Hatta dişi ve adamın göğüs yapılarında erişkinlik çağına kadar bir fark görülmez.
Adamların niçin süt vermedikleri sorusunu memeli hayvanların yüzde doksanı için sormaya esasen gerek kalmamıştır. Zira bu büyük çoğunlukta yavruya yalnızca anne bakar. Adamların çiftleşmeden sonrasında yavruya hiçbir katkıları yoktur, çoğu zaman onları terk eder giderler.
Yüzde ona giren insan, aslan, kurt benzer biçimde memelilerde ise babanın esas sorumluluğu aileyi ve yavruları korumak, onlara yiyecek bulmaktır. Kim bilir başlangıçta bu türlerin erkekleri de yavrularına süt veriyorlardı fakat aslolan görevleri sebebi ile evrim sonucu süt verme donanımları yerlerinde kalmış olduğu halde üretim kabiliyetleri köreldi.
İşlevleri kalmadığına nazaran adamların niçin hala memeleri var sorusunun yanıtı ise insanda adam ve dişi yapısının aslen aynı olmasında yatıyor. İnsanın anne karnında iken oluşmaya başladığı embriyo halinin en başlangıcında adam ve dişi içinde bir fark yoktur.
Aslına bakarsan insanoğlunun taşımış olduğu 23 çift kromozomdan 22 çifti ve bunların taşımış olduğu genler her iki cinste de aynıdır. Yalnız cinsiyet kromozomu olan yirmi üçüncü çift farklıdır. Eğer embriyo anne ve babasından birer ‘X’ kromozomu alırsa kız, annesinden ‘X’, babasından ‘Y’ kromozomu alırsa adam oluyor.
Embriyo ‘Y’ kromozomunu aldıktan sonrasında hormonal sinyaller gelmeye ve adama ilişkin organlar gelişmeye başlıyor. Adamların memeleri ise bu safhadan daha ilkin oluşmuş bulunduğundan
aynen kalıyorlar fakat ondan sonrasında hormonal bir takviye olmadığından fonksiyonel hale gelemiyorlar.
Dişilerde ise gelişme çağı esnasında salgılanan hormonlar süt bezlerini ve göğüsleri büyütüyor. Hamile dişilerde bu gelişme birazcık daha artıyor, süt üretimi başlıyor ve bu üretim daha sonradan emzirmeyle tetiklenerek devam ediyor.