Hak sahibi; sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümleri halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade etmektedir.

Bu kavram, çoğu kez ölen kişinin yakınları ile karıştırılmaktadır. Oysa hak sahipliği, ölen kişinin yakınlarından, kanunda öngörülen kişi ve bu kişilerden de belli şartlara haiz olanları kapsamaktadır.
Örneğin, amca, yeğen gibi yakınlar hak sahipliği içerisinde sayılmamıştır.