Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta olup, sağlık hizmetlerinin tek elden ve tüm ülke nüfusunu kapsayacak şekilde yürütülmesidir.

Bu sigortanın ana amacı, tüm ülke nüfusuna tek elden ve standart bir sağlık hizmet verilmesidir.
Temel özelliği, tüm ülke nüfusunu kapsamı ve herkese eşit sağlık hizmetidir.

Bu anlamda, Türkiye’de yaşayan (ikametgahı bulunan) yabancı uyruklular hariç herkesin zorunlu olarak bu kapsama alınması öngörülmüştür.

(Toplam: 23, Bugün: 1 )