Sosyal sigorta uygulamasında, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması ve diğer yardımların yapılmasını ifade etmektedir.
Bu sigorta kolundan sağlanan yardımlara hak kazanmak için belli bir sürenin geçmesi ve belli şartların yerine getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar için belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç duyulduğundan, “uzun vadeli sigorta kolu” olarak adlandırılmıştır.
Örneğin, emekli olmak için belli bir prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı aranmaktadır.

(Toplam: 15, Bugün: 1 )