Kısa vadeli sigorta kolları; çalışmaya başlar başlamaz (hatta çalışmanın ilk günü), çalışma şartlarından kaynaklanan veya hayatın normal süreci içerisinde çalışma hayatını olumsuz şekilde etkileyen riskler karşısında kapsamda bulunanlara sağlanan yardımları içermektedir.

Bu sigorta koluna, “kısa vadeli” denilmesinin nedeni, çalışmaya başlar başlamaz ortaya çıkabilecek riskleri karşılayan yardımları kapsamına dayanmaktadır.

Örneğin, işe başlar başlamaz iş kazasına maruz kalındığında bu sigorta kolundan hiçbir şart aranmadan yardımlar yapılmaktadır.

Tüm hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla, kısa vadeli sigorta kollarından, sağlık yardımları tamamen ayrılmış ve Bu Kanunla kısa vadeli sigorta kolları içerisinde sadece çalışamama karşılığından çalışanların kayıplarını telafi edici ödenek ve diğer yardımlara yer verilmiştir.

(Toplam: 18, Bugün: 1 )