Kral Arthur Hakkında Bilgi

Kral Arthur Hakkında Bilgi

Kral Arthur efsanevi Camelot kralı (5. yüzyıl sonları ya da 6. yüzyıl başlarında), Britanya mitolojisinde oldukca mühim bir figür olan Arthur, harpte ve barışta ideal kralın simgesidir. Arthur, Sakson istilacılara karşı Kelt asıllı Britonların koruyucusu olmuştur.
Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır.

9. yüzyıl civarına tarihlenen ve birkaç değişik derlemesi olan Galli rahip Nennius’un Historia Brittonum (Britonlar Zamanı)’nde kral olarak değil, tek eli ile 960 kişiyi öldüren bir komutan olarak geçer. Arthur efsanesi ile ilgili en mühim kaynak Monmouthlu Geoffrey’in 1136 senesinde yazdığı Historia Regum Britanniae (Britanya Kralları Zamanı)dir.
Taştan sökerek almış olduğu kılıcı Ekskalibur, büyücüsü Merlin ve meşhur Yuvarlak Masa Şövalyeleri, aslen daha oldukca Arthur’u mevzu alan edebiyatçıların ürünleridir. Kral Arthur’un mezarının Avalon’da olduğu idda ediliyor.

Arthur’un etimolojisi

Arthur’un kökeni hala bir münakaşa mevzusudur. Kimileri Latin aile adı olan Artorius’tan türediğini söylemektedirler (fakat muhtemelen Mesapik ya da Etrüsk kökenli). Ötekiler Galler dilinde “ayı” anlamına gelen arth ile ur un birleşmesiyle “ayı-adam” bulunduğunu söylemektedirler, gerçi bu kuram sağlam değildir.

Eski Galler dilindeki Artgur ve Orta/Çağdaş Galler dilindeki Arthwr un kökü, Arthur değil, bir Briton adı olan Arto-uiros olmalı (Galler şiirlerinde Arthur adı hep -ur hecesiyle biten kelimelerle kafiye oluşturur, -wr- ile değil. Bu da gösterir ki ikinci element [g]wr “adam” olması imkansız).

Kim bilir bunun, eski Latin Arthur mitolojisi yazılarında Arthur’un adı Arthur ya da Arturus diye yazıldığı, hiçbir vakit Artorius diye yazılmadığıyla bir ilgisi vardır. Her halükarda bu, Arthur isminin kökeni hakkında bir şey açıklamış olmayabilir, Artorius Galler dilinden alındığı vakit kendi kendine Art(h)ur olmuş olabilir; John Koch’un söylediğine bakılırsa bunun açıklaması, tarihî Artur’un şu anki Latin kaynakları (eğer Artorius denilseydi ve bir efsaneleşmiş olmasaydı) 6. yüzyıl’dan sonrasında yazılmış olması lazımdır.Başka küçük bir ihtimal ise Arthur’un 5.yüzyılda yaşamış Britanya kralı Riothamus olmasıdır.

İlgili Filmler

‘Knights of the Round Table’, (1953) Trailer
‘The Sword in the Stone’, (Çizgi film, 1963) Trailer
‘Camelot’, (1967) Trailer
‘Lancelot du Lac’, (1974) Trailer
‘Monty Python and the Holy Grail’, (Güldürü, 1975) Trailer
‘Entaku no Kishi Monogatari Moero Arthur (円卓の騎士物語 燃えろアーサー)’, (TV Anime, 1979-1980) Opening
‘Excalibur’, (1981) Trailer
‘First Knight’, (1995) ‘Trailer
‘The Mists of Avalon’, (TV, 2001) Trailer
‘King Arthur’, (2004) Trailer
‘The Last Legion’, (2007) Trailer
‘Merlin’, (2008) (TV Dizisi) Trailer
‘Avalon High’ (2010) Trailer

(Toplam: 71, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar