[ad_1]

En Kral Sözler
Kral Sözler

Kral Sözler yazımızda “Âlemin kralı benim!” diyenler için en kral sözler, damar kral sözler, en güzel kral sözler, anlamlı kral sözler, resimli kral sözler ve kral sözler kısa ve kral sözler 2019 bulunmaktadır.

Kral Sözler yazımızı umarım beğenirsiniz.  Kral Sözler yazımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek olabilirsiniz.

İyi okumalar…

Kral Sözler – En Güzel Kral Sözler

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun. (Hz. Ali)

Ne hikmettir, şu dünyaya… Gelen ağlar, giden ağlar… (Seyrânî)

Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de istikbalden bahsederler. (Madame de Deffand)

İnsanların bütün felaketleri, geçimsizlikler, savaşlar, tuzaklar, kan dökmeler hep altını elde etmek arzusundan doğar. (Lukianos)

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly)

Ayna kendilerine güvenmeyen kadınlar içindir. (Plautus)

En Kral Sözler
En Güzel Kral Sözler

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı bağışlayın. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla. (Hz. Ali)

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır; ya kendi aklından yararlanmak ya da başkalarının akılsızlığından yararlanmak. (La Bruyere)

Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren, çok kere, hem parasından olur, hem dostundan. (Shakespeare)

Ah, böyledir işte bu dünya: Hep küçükler yanar büyükler azıtınca! (La Fontaine)

Hasislikle hayırseverlik aynı sonuçları doğurur, hasisin yeryüzünde biriktirdiği serveti, hayırsever gökyüzünde biriktirmez mi? (Balzac)

Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaattir. (Montesquieu)

Dalgalar, en çok yaladığı duvarları yıkarlar. (Montherlant)

İnsanlar, haklarında söylenenleri bilselerdi, yeryüzünde iki arkadaş bile kalmazdı. (Pascal)

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. (Thomas Edison)

Denize düşenin yağmurdan haberi olmaz. (Sâdi)

Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez, Her mihnete bir âhir olur, her gama pâyân (Ziya Paşa)

Devletler kendilerinden başka hâkim ve menfaatlerinden başka yasa tanımazlar. (Albert Sorel)

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen (Yunus Emre)

Kendi kadrin bilmeyen dostun, kıymetin ne bilür, Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne? (Kul Nesîmî)

Hayvanlar en anlaşılır dostlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. (George Eliot)

Biz genellikle duvarların emin yaşamamız için değil, gizlice günah işlememiz için bizi çevirdiğini sanırız. (Seneca)

Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Göğe çıksan akıbet yer yer seni. (Kemal Paşazade)

En Kral Sözler

Dünyada sabit, devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır: bulutun gölgesi, kötünün dostluğu, kadının sevgisi, yalancının övgüsü, çok mal, saati saatine uymayan zalim hükümdar. (İbn al- Mukaffa)

O kadar yükseklerin hasretini çekmeyelim ki düşüşümüz çok derin olmasın. (Schiller)

En Kral Sözler
Kral Sözler

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına nail ederler. (Atatürk)

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

Fazilet; vatanın menfaatlerini ilk sıraya, aileninkileri ikinci sıraya, üçüncü ve sonuncu sıraya da kendimizinkileri koymaktır. (Lucilius)

Namuslu adam erken evlenir, akıllı adam hiç evlenmez. (Cervantes)

Felsefe, bizi bakışları için değil, kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. (Montaigne)

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir. (Prosper Merimes)

Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz .(Peyami Safa)

Ya kırmızı gülden ayrı yaşamalı yahut dikeninin acılarını hoş görmeli. (Sadi)

Balmumundan kanatlara sahip olduğunuz sürece güneşten uzaklaşınız. (Epikletos)

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. (Margaret Cavendish)

Suçlunun beraat ettirildiği yerde, hâkim hüküm giyer. (Publilius Syrus)

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; yönetmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. (Lord Brougham)

İnsan, ancak kendi hatasını büten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da haklı bir fikir yürütmeye sahip olabilir. (Gandhi)

Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var? Bitsin hayırlısıyla, bu beyhude sonbahar! (Yahya Kemal Bayatlı)

Hayat, sevincin hikmeti için çok kısa, ıstırabın bilgisi için çok uzundur. (Eugene O’Neill)

Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. (Montaigne)

Ey hayat! İşte senin şarkın: “Katlan ve öl!”

Dünyada hüma yok olsa bile, baykuşun gilgesine kimse sığınmaz (Sadi)

En güzel özgürlük, kölelerin hayalini kurduğu özgürlüktür, çünkü öylesini kimse görmemiştir. (Bernard Shaw)

Mantıksız ve erdemsiz (onursuz) hürriyet nedir? Kötülüklerin en büyüğü. (Edmund Burke)

Bir ihtilali yarım yapanlar kendilerine mezar hazırlamaktan başka bir iş yapmış olmazlar. (Chateaubriand) 

Ünlülerden En Kral Sözler – Kral Sözler

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara nasıl boyunduruk vurulabilir? (J. J. Rousseau)

Ünlülerden En Kral Sözler Facebook
Ünlülerden En Kral Sözler

İhtiyarlık, gençliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır. (La Rochefoucauld)

İyi kalpli sersemler varını yoğunu iltifat toplamak uğruna harcarlar. (Shakespeare)

İntikam alan adam, düşmanından farksızdır, fakat intikama lüzum görmeyen adam düşmanından üstündür. (Bacon)

Şu dünyada soluk alan, yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acınacak bir yaratık yok. (Homeros)

İnsanlar ne kadar az düşünürlerse, o kadar fazla konuşurlar. (Montesquieu)

İnsanlarla hayvanlar arasındaki fark şudur; insanlar hayal için, hayvanlar ise hakikat için çarpışırlar. (Gustave Le Bon)

İşler, o işin ehli olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Hayatta zor olan iki şey vardır; Biri, insanın kendisine iyi bir isim yapması, ikincisi ise bu ismi muhafaza etmesidir. (Robert Schumann)

Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur. (Pançatantra)

İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. (Shakespeare)

Biz hepimiz bir çömlekçinin elindeki çamuru andırırız; hiçbir çömlek de çömlekçiye, “Beni niçin böyle yoğurdun?” diyemez. (Daniel Defoe)

Hiçbir yasa geveze bir kadını konuşmaktan alıkoyamaz. (Remy de Gourmont)

Kadın duyduğuna inanır, erkek gördüğüne. (Marcel Achard)

Bir kadın, bir erkekle ancak şu silsile dâhilinde dost olabilirler; Önce ahbap, sonra sevgili, sonra dost. (Çehov)

Kadınların gözleri keskin, zekâları uyanık, düşünceleri vesveseli olur. (Guy de Maupassant)

Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadını olduğu gibi kabul edin. (Alfred de Musset)

Kadının kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir yaratık yoktur. (Euripides)

Ümitlerini kadının kalbine bağlayan; dalgaları sürüyor, kum ekiyor ve rüzgârı bir ağ ile yakalamaya çalışıyor demektir. (Saanazaro)

Eğer kalbim, karşılık görmeden sevecek kadar bayağılaşırsa, onu dişlerimle parçalarım. (Napoleon) 

Anlamlı Kral Sözler

Herkes felaketlere göğüs gerebilir, fakat bir kimsenin karakterini öğrenmek isterseniz, ona kudret bahşedin. (Cavalcade)

Mümkün olduğu kadar sus yahut zaruri, lüzumlu olan sözleri söyle ve az kelimeyle söyle. (Epiktetos)

Hasetçi için başkasının mutsuzluğundan daha hoş ve başka bir kimsenin mutluluğundan daha katlanılmaz bir şey yoktur. (Spinoza)

İnsan sevgilisini ne kadar çok severse, ona kin beslemeye de o kadar âmâdedir. (La Rochefoucauld)

Okuma ruhu yükseltir! Bilgili bir arkadaş ise onu avutur. (Voltaire)

İnsan her gün ya güzel bir sesi işitmeli ya gönül açıcı bir kitap okumalı yahut güzel bir şeyi seyretmelidir. (Goethe)

Her koca, eşinin bir kadın olup olmadığını gösteren evlilik belgesini yüzünde taşır. (A. Gardony)

Hükmedenler bu cihan mülküne şark-ü garbdan, Ger Süleyman ger Skender cümlesi mihmandır. (Cem Sultan)

Çok şey işitmemiz ve az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. (Diogrenes Leertiut)

Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. (Alfred de Vigny)

On insan bir sofrada yemek yer, iki köpek bir leşin başında uyuşamaz. (Sadi)

Sevdiklerimizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır. (Cemil Sena Ongun)

Körler memleketinde şaşıla kral olur. (J. J. Rousseau)

Hükümdarların arkadaş oldukları kimselere karşı vefasızlıkları ve kaybettikleri dostlara karşı üzüntüleri, bir dost kaybettikçe yenisini karşılayan fahişelerin vefasızlığına ve üzüntüsüne benzer. (Beydeba)

Kumarcı zarından, âlim kitabından uzak düştü mü seyreyle gümbürtüyü. (Shakespeare)

İki dişi kurt bir inde barınmaz. (Puşkin)

Hiç kusurumuz olmasaydı başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık. (La Rochefoucauld)

Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımızın olmadığına herkesi inandırmak içindir. (La Rochefoucauld)

Kafasızlıklarından başka, aralarında hiçbir bağ olmayan insanların temsil ettikleri birlik, büyük bir güç meydana getiremez. (Cardina de Richelieu)

Para, akıllı insanlara hizmet eder, fkat akılsızlara hükmeder. (Thomas Füller)

Bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde vefa yoktur. (Sadi)

Güzel Kral Sözler

Yemekle dolu olan midede hikmet durmaz. (Zünnûn-i Mısrî)

Mide ve edeb yerinin iffetini korumak kadar, erdemli ibadet yoktur. (Ebû Cafer Muhammed Bakır)

Mutluluk nedir bilen var mı? (Unamuno)

Bu ölümlü dünyada mutlak bir saadet yoktur. Her saadet kendi içinde bir zehir taşır, yahut, dışarıdan gelen bir zehirle zehirlenir. (Çehov)

Asla başkalarının mutluluğuna özenme; çok kimseler var ki senin yaşadığın hayatı arzu ediyorlar. (Câmi)

Kuru mutluluk yavan ekmeğe benzer; insan doyar ama yemek yemiş olmaz. (Victor Hugo)

Dört şey bedbahtlık eseridir: cahillik, tembellik, kimsesizlik, bayağılık. (Feridüddin Attar)

Saz çalmayan tel kadrini ne bilir. (Karacaoğlan)

Nefretler, fikirlerin değil mizaçların çarpışmasından meydana gelir. (Balzac)

İnsan, nefsini feda etmekle insan olur. (Somerset Maugham)

Nasıl dili pas tutmuş bir adam Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa, vurdumduymaz, zevksiz bir ahmak da, içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. (Montaigne)

Fevkalade olaylar, fevkalade tedbirler ister. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından, Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir! (Ziya Paşa)

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. (Sadi)

İhtiyarların öğütleri kış güneşinin ışınlarına benzer; aydınlatır, fakat ısıtmaz. (Vauvenargues)

Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar. (Victor Hugo)

İnsanın bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu. (La Bruyere)

Yarın yok olacağım. Sevdiklerimi arkada bırakıp gideceğim. Toprak olup er geç unutulacağım. Ah, bunu düşünerek korkuyorum. Adem uçurumundan ürküyorum. Önceleri bu uçurumu görmüyor, duymuyordum. Ve kendimi ebedi sanıyordum. Heyhat!.. (Ali Fuad Başgil)

Ölüm bazen bir ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. (Seneca)

Ne kadar yerinde olursa olsun büyüklere hitab eden her övgü şarlatanlıktır. (Schiller)

Övme gerçek düşüncelerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır. (Eflatun)

Kral Sözler Kısa

Lekeli bir paranın insana sürekli bir faydası olamaz. (Somerset Maugham)

Nerede para varsa, orada Yahudi vardır. (Montesquieu)

Büyük ruhlar, ızdıraplarına sessizce katlanır. (Schiller)

Rüyalar aynalara benzerler; bazen içlerinde başımıza gelecek şeyleri görürüz. (Moliere)

Kır saçlarla coşkun bir delikanlı kafası taşımaktan daha bayağı bir şey olamaz. (Lessing)

Hayat, felaket, yalnızlık, yüz üstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır. (Victor Hugo)

Sevgi ne kadar büyükse, kederi de o kadar büyük olacaktır. (Spinoza)

Hakiki sevgi, herkesin bahsettiği, fakat pek az kimsenin gördüğü hayaletlere benzer. (La Beeheioucauld)

Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara, Ağaç yaprak verir sır vermez rüzgara. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Örümceğin sofrasındaki kebap, ancak sinek olur. (Mevlana)

Babadan gelen asillik insanın gayretini kırar. (Bacon)

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. (Ziya Paşa)

Dinlenmeye layık adam, sözü sadece fikir için, fikri de hakikat ve erdem uğruna kullanan adamdır. (Fenelon)

Gelecek konusunda söylenecek en iyi şey, her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini takdir etmeyen kişinin söyleyecekleridir. (Oscar Wilde)

En büyük suçlar, zaruri olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. (Aristoteles)

Şöhret kazanmak zorunda olduğumuz bir şeydir, şeref, kaybetmemek zorunda olduğumuz bir şey. (Schopenhauer)

Boş karın şeytanın zindanıdır. Çünkü ekmek derdi, onun hilesine, düzenine manidir. (Mevlana)

Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar. (Bacon)

Talih, kadın gibidir, sertliğe ve cesarete boyun eğer. (Machiavelli)

Talihin lütuflarını gurursuz kabul etmeli ve kedersiz kaybetmelidir. (Marcus Aurelius)

İnsanları, bize geldiklerinde iyi tanıyamayız. Nasıl olduklarını anlamak için onlara gitmeliyiz. (Goethe)

Kara tavuğun da yumurtası ak olur. (Paul Heyse)

Dört şeyde tehlike vardır: sultana yakınlık, kötülerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü.

İnsanlarla artık daha iyi anlaşıyorum; yalnız onları katiyen altın terazisi ile değil, bakkal terazisi ile tartmak lazımdır. (Goethe)

Kral Sözler 2019

Bir insan ticarette kaldıkça, masrafları makul, süsü ölçülü olmalıdır. (Balzac)

Âlem nimetlerle dolu bir bağ olsa fare ve yılan, yine toprak yer. (Mevlana)

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldayamaz. (Voltaire)

Başkaları için kendinizi unutun. O zaman sizi de hatırlayacaklardır. (Dostoyevski)

Utanmak güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha da güzel olur. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Uykusu, uyanıklığından hayırlı olan kötü yaşayışlı kimse, varsın ölsün. (Sadi)

Ümit bize daima “İleri”, “İleri” der ve bizi mezara götürür. (Madame de Maintenon)

İnsanlar, kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. (John Stuart Mill)

Yalan kadar hiçbir hayvan velûd değildir; bir yalan en aşağı on yalan doğurur. (Cenap Şahabettin)

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge, Ne açar kimse kapım b’ad-ı sabâdan gayrı. (Fuzûlî)

Yasalar, örümcek ağları gibidir; güçsüzleri, yoksulları yakalar, zenginleri, güçlüleri bırakıverirler. (Anacharsis)

On beş yaşında kendimi öğrenmeye verdim; otuz yaşında irademe sahip olabildim; kırk yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım; yetmiş yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim. (Konfüçyüs)

Yaşamak neden böyle içler acısı, neden bir uçurumun yanı başından geçen daracık bir yol gibi? (Virginia Woolf)

Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insan da odur. (Şudraka) 

Sevinç çekingendir, eğlencelerden hiç hoşlanmaz. (Anatole France)

Cumhuriyetler lüks, saltanat idareleri ise fakirlik yüzünden ıkılırlar. (Montesquieu)

Ölçülü eşitliğe dayanmayan, herkese kendi hakkını vermeyen hiçbir yönetim sürekli olamaz. (Aristoteles)

Her şeyin ta tepesine çıkmak iyi şeydir, ama, tepeler ıssızdır, soğuktur, ebedi karlarla kaplıdır. (Andre Maurois)

Muzaffer olduğu zaman kendini yenen; iki kere yenmiş demektir. (Publilius Syrus)

İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Zaman her adama göre bir başka hızla gider. Zaman kimiyle rahvan, kimiyle tırıs, kimiyle dörtnala gider, kimiyle olduğu yerde durur. (Shakespeare)

Biz insanlar kendimizi kötülemede gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. (Montaigne)

Mevki ile zenginlik çoğu zaman yüz kızartıcı hareketlere karşılık alınan rüşvetlerdir. (John Webster)

Bu dünyada geçirilen zamanda, çektiğimiz kederlerle karşılaştırılınca, sürdüğümüz zevkler bir şey değildir. (Plautus)

Umarız Kral Sözler yazımızı beğenmişsinizdir.

Eklemek istediğiniz Kral Sözler ve en beğendiğiniz Kral Sözler hangileri? Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz.

Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest ve  Youtube hesaplarımızdan takip ederek bize destek olunuz.

Yazımızı Değerlendirebilirsiniz

[Toplam: 18 Ortalama: 3]

[ad_2]