Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, Alparslanın oğludur. Babasının şehid edilmesinden sonra tahta oturmuş, bir çok zaferler kazandıktan sonra, genç denilecek bir çağda; henüz 37 yaşında iken, bir takım saray entrikaları ve Batinîlerin gizli gayretleri sonucu Bağdat’ta zehirlenerek öldürülmüştür. (20 Kasım 1092) Bu ölümde, hanımı Terken Hatun’un, Bağdat’tan çıkmaya zorlanan Halife Muktedî’nin ve nihayet bir ay kadar önce Batinîler tarafından hançerlenerek katledilen büyük Nizamülmülk’ün adamlarının payı olduğu rivayet edilmektedir. Sultanın zehirlenmesi işi yakın kölelerinden Hurdek isimli biri tarafından gerçekleştirilmiştir. Cenazesi İsfahan’a getirilen Melikşah, mansıp kavgalarına girişen devlet erkanınca adeta unutulmuş ve sultanlara yaraşır bir cenaze merasimi yapılmadan kabrine defnedilmiştir.