Ölüm aylığına hak kazanma koşulları nelerdir

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine;
a) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

(Toplam: 12, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar