Mühendislik ekonomisi, paranın para kazandığı gerçeğini dikkate alır. Belirli bir iş için mühendislik tasarımı, mümkün olan en iyi tasarım olabilir fakat, ekonomik olarak rekabet edebilecek bir tasarım değilse uygulamaya konulmamalıdır. Tasarım kararları, mamulün ekonomik olarak ve yüksek kalite ile imal edilebilmesini sağlamak için ekonomik analize dayandırılmalıdır.

Mühendislik ekonomisi, ekonomik karşılaştırma sürecini basitleştiren matematiksel teknikler bütünü olarak da tanımlanabilir. Mühendislik ekonomisi, en ekonomik alternatifin seçilmesi için bir karar destek aracıdır.

Mühendislik ekonomisi tekniklerinin uygulanabilmesi için temel terminoloji ve kavramların bilinmesi gerekmektedir. Bu terim ve kavramların bazıları burada ve ilerideki bölümlerde tanımlanacaktır.

Alternatif, verilen bir problemin tek başına çözümüdür. Yaptığımız her işte alternatiflerle karşılaşırız. Ulaşımda, ev satın alırken veya kiralarken, ekmek veya ayakkabı satın alırken hep alternatiflerle karşılaşırız. Benzer şekilde, mühendislik uygulamalarında da verilen bir işin yapılması için çok sayıda alternatif vardır ve en ekonomik alternatifin rasyonel olarak seçilmesi için karşılaştırmalar yapmak gerekmektedir.

Mühendislik çalışmalarında alternatifler genellikle satınalma maliyeti (ilk maliyet), varlığın beklenen ömrü, varlığın yıllık bakım ve işletme maliyetleri, hurda değer ve faiz oranı (verim oranı) gibi analiz öğelerinden (parametrelerden) oluşurlar.