Belirli bir işin yapılması gerektiğinde, çoğu zaman alternatif yollar vardır. Bir işletmede veya şahsi yaşamımızda, her alternatife ait bilgilerin büyük bir kısmı Y.T.L. cinsinden, gelir ve gider olarak ifade edilebilir.

Mühendislik alternatifleri, malzeme, teçhizat, işçilik v.b. için sermaye yatırımları ihtiva ettiği zaman, en iyi alternatifi belirlemek üzere ekonomik analiz teknikleri kullanılabilir. Genellikle parasal değerler, her bir alternatifin uygulamaya konulması halinde ortaya çıkacak maliyet ve kazançların gelecek tahminleridir. Bu tahminler, geçmiş bilgiler kullanılarak, deneyimle veya benzer projelerle karşılaştırma yolu ile yapılabilir.

Çoğu kez analizi, bir ekonomistten, muhasebeciden, bankerden veya bir vergi uzmanından çok, teknik detayları iyi bilen bir mühendis yapar. Mühendislerin analiz prosedürlerini öğrenmesi ve uygulaması diğer alanlardaki insanların teknik detayları öğrenmesinden çok daha kolaydır. Bundan dolayı, ekonomik analiz ve mühendislik ekonomisinin, mühendislerin profesyonel veya şahsi yaşamlarında yatırım alternatiflerini değerlendirmesinde önemli bir yeri vardır.

Mühendislik ekonomisi, sınırlı kaynaklar altında alternatif kullanımları belirleyen, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayan ve bu bilgileri en iyi alternatifi seçmek için analiz eden operasyonel seviyede ekonomi bilimidir.